A Genetic Analysis of Miklós Szentkuthy's "Prae"

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9795-9 http://hdl.handle.net/10138/43161
Title: A Genetic Analysis of Miklós Szentkuthy's "Prae"
Author: Sikorski, Filip
Other contributor: Gintli, Tibor
Kovács, Magdolna
Veivo, Harri
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, Finska, finskugriska och nordiska institutionen
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014-04-12
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9795-9
http://hdl.handle.net/10138/43161
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This thesis reconstructs the genesis of Miklós Szentkuthy s (1908-1988) novel Prae (1934). The thesis examines previously unknown documents, discovered in the archives of the Petőfi Literary Museum in Budapest, which include the manuscript of Prae, drafts of Prae, diary notes, marginal notes in Szentkuthy s books, and letters and postcards. Although this material has been available to scholars, it has never been studied or commented upon. Drawing on the concepts and methodological tools of genetic criticism, this thesis presents the archival material, establishes a writing process chronology, and distinguishes three principal techniques in Szentkuthy s writing method. Szentkuthy wrote Prae between the years 1928-34 by a gradual accumulation of portions of text. His writing process can be divided into five stages: First (autumn 1928-October 1931), he wrote the core of part 1, then (late 1931-March 1932) the core of part 2. Next (April 1932-late 1932), he completed part 1 with three lengthy additions and finished part 2. In the following stage (December 1932-May 1933), Szentkuthy wrote the core of part 3. In the final stage (May 1933-April 1934), he also corrected the entire manuscript and attached more than one hundred additions to it. The additions introduced new thematic material to the manuscript. As a result, the seemingly uniform text of Prae actually consists of two thematically different layers: the main text and the additions. Other characteristics of Szentkuthy s writing include obscuring suppression and immediate absorption. The technique of obscuring suppression consists of the deletion of portions of material due to which the final text (the published novel) becomes more concise but also less understandable than its draft. The principle of immediate absorption is spontaneous and immediate incorporation of readerly and personal experiences into the text that a writer is working on. As the first doctoral dissertation devoted to Prae, this thesis also demonstrates how knowledge of the novel s genesis can be utilized in future research on Szentkuthy s novel. Firstly, researchers will be able to take into account the thematic distinction between the main text and the additions. Secondly, the thesis shows that it is worth studying drafts as they might provide much richer and more informative material than the printed text. Thirdly, comparing parts of the novel to books that Szentkuthy read simultaneously to the writing of the given fragments may lead to the discovery of new unknown sources of Prae.Väitöskirjassani tutkin unkarilaisen kirjailijan Miklós Szentkuthyn (1908-1988) Prae -nimisen romaanin (1934) syntyprosessia. Miklós Szentkuthyn Prae on yli tuhatsivuinen, monimutkainen ja vaikealukuinen romaani, jota on verattu modernismin klasikoiden, Proustin, Joycen, tai Musilin teoksiin. Suomalaisista kirjailijoista puolestaan Szentkuthya voisi verrata Volter Kilpeen. Vaikka Praetä pidetään 1900-luvun eurooppalaisen kirjallisuuden yhtenä tärkeimmistä teoksista, sitä on tutkittu hyvin vähän. Tutkimukseni onkin ensimmäinen väitöskirja, jossa Prae on pääaiheena. Väitöskirjassani käytän Ranskassa kehitettyä geneettisen kritiikin tutkimusmetodia, joka tutkii, millä tavalla ja millä kirjoitustekniikoilla kirjailijat kirjoittavat omia teoksiaan. Tätä selvittääkseen geneettiset kritiikot analysoivat niin sanottuja esitekstejä eli kaikkea, mitä kirjailija on kirjoittanut ennen kirjan julkaisemista. Tutkimuksessani analysoin siis Praen käsikirjoitusta, Szentkuthyn tekemiä luonnoksia, hänen lukemiensa kirjojen marginaaleihin tehtyjä muistiinpanoja, sekä hänen lähettämiään kirjeitä ja postikortteja. Aineistoni olen löytanyt Budapestin kirjallisuusmuseossa sijaitsevasta Szentkuthyn arkistosta. Väitöskirjassani kuvailen löytämääni aineistoa, rekonstruoin viisi vaihetta Praen syntyprosessissa (1928-1934) ja analysoin Szentkuthyn kolmea pääasiallista kirjoittamistekniikkaa. Ensimmäinen tekniikka liittyy tekijän tekemiin lisäyksiin. Szentkuthy alkoi kirjoittamaan romaaniaan syksyllä 1928. Kesällä 1933 hän alkoi valmistamaan käsikirjoitusta painokuntoon. Samaan aikaan hän löysi uusia aiheita, innostui taas kirjoittamisesta ja näin kirjoittamisen viimeisessa vaiheessa oikolukiessaan käsikirjoitustaan Szentkuthy lisäsi siihen yli sata lisäystä. Tutkimuksessani osoitan, että jos haluamme tutkia, mitä aiheita Szentkuthy käsitteli Praessä, meidän pitäisi ottaa huomioon, että romaani koostuu kahdesta erilaisesta kerroksesta. Toista kirjoittamistekniikkaa kutsun hämärtäväksi poistoksi. Sen ideana on se, että kirjailijan leikatessa osan kirjoitetusta materiaalista pois lopullisesta tekstistä tulee tiiviimpää mutta vähemmän ymmärrettävää kuin sen luonnokset. Tutkimuksessani väitän, että jos haluamme paremmin tuntea Szentkuthyn ideoita, meidän pitäisi analysoida hänen luonnoksiaan. Kolmas tekniikka, jota kutsun nopeaksi omaksumiseksi perustuu siihen, että kirjailija siirtää henkilökohtaisia lukukokemuksiaan siihen osaan käsikirjoitusta, jota hän juuri työstää. Tämä taas on avain Praen lähteiden etsimiseen: jos vertailemme käsikirjoituksen osia Szentkuthyn kokemuksiin samasta ajasta, voimme löytää sellaisia Szentkuthyn käyttämiä lähteitä, joita muuten emme huomaisi.
Subject: hungarologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
sikorski_dissertation.pdf 2.561Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record