Tapaustutkimus UNU IAS RCE Espoo -koordinaatori Mari Nuutisesta : Ole se muutos, jonka haluat nähdä maailmassa (Mahatma Gandhi)

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014041423393
Title: Tapaustutkimus UNU IAS RCE Espoo -koordinaatori Mari Nuutisesta : Ole se muutos, jonka haluat nähdä maailmassa (Mahatma Gandhi)
Author: Kivivuori, Miia Helena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014041423393
http://hdl.handle.net/10138/44836
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The purpose of this study is to describe the rise and development of UNU IAS RCE Espoo. Mari Nuutinen, UNU IAS RCE Espoo coordinator, is a main source of information. She has the most extensive experience, knowledge, skills and knowhow of the subject. The goal of this study was to bring teachers a new approach to their work. This study was a case study of Mari Nuutinen and UNU IAS RCE Espoo and a narrative approach is emphasized. The view of communal transformative learning is emphasized between the subject and the researcher. The mentor of the study participated few times to the conversations between Mari Nuutinen and researcher. This study was carried out with using two methods; interviews and involved observations. Cmaptools was used to analyze the gathered material and produce the concept maps. Mari Nuutinen, the innovator, is a talented network creator and administrator. She has developed her personal characteristics and resources at her work as a teacher as well as in her personal life. She has gathered this knowledge to develop sustainable development. UNU IAS RCE Espoo, innovation, is a result of her initiative, co-operation and devoted efforts. UNU IAS RCE network is currently expanding. UNU IAS RCE Espoo is Finland's first UNU IAS RCE example. It provides teachers and educators a possibilities and tools to work in a more sustainable way for the future.Tutkimuksen tarkoitus on kuvata UNU IAS RCE Espoon syntyä ja kehitystä. Keskeinen informantti tutkimuksessa on UNU IAS RCE Espoon koordinaattori Mari Nuutinen. Hänellä on laajimmat ja syvällisimmät kokemukset, tiedot ja taidot tutkimusaiheesta. Tutkimuksen tavoitteena oli myös avata luokanopettajille työhön uudenlaista näkökulmaa. Tutkimus oli tapaustutkimus Mari Nuutisesta ja UNU IAS RCE Espoosta. Tutkimuksessa korostuu narratiivinen lähestymistapa. Yhteisöllisen tiedonrakentamisen näkökulma korostui koko tutkimuksen ajan tutkimuksen kohteen ja tutkijan välillä. Välillä myös tutkimuksen ohjaaja osallistui keskusteluihin, joilla Mari Nuutisen käsityksiä UNU IAS RCE Espoosta ja sen tulevaisuudesta koottiin. Tutkimus toteutettiin haastattelun ja osallistuvan havainnoinnin muodossa. Aineiston analyysissä käytettiin CmapTools tietokoneohjelmaa käsitekarttojen työstämiseen haastattelun pohjalta. Innovaattori Mari Nuutinen on taitava verkostojen luoja ja ylläpitäjä. Hän on hyödyntänyt ja kehittänyt ominaisvahvuuksiaan ja voimavarojaan sekä opettajan työssä, että muussakin elämässään kestävän kehityksen hyväksi. Hänen aloittamansa yhteistyön tuloksena on kehittynyt innovaatio UNU IAS RCE Espoo. Globaali UNU IAS RCE-verkosto kasvaa jatkuvasti. UNU IAS RCE Espoo on Suomen ensimmäinen 'UNU IAS RCE' -esimerkki. Se pyrkii tarjoamaan opettajille ja kasvattajille mahdollisuuden ja työkaluja edistää kestävämpää tulevaisuutta.
Subject: sustainable development
education for sustainable development
ecological|economic and social development
kestävä kehitys
kestävän kehityksen koulutus ja kasvatus
ekologinen
ekonominen ja sosiaalinen kestävä kehitys
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
tapaustu.pdf 3.512Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record