Mäntsälän järvien kunnostuksen yleissuunnitelma

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/44867

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
UUDra_3_2008.pdf 5.859Mb PDF View/Open
Title: Mäntsälän järvien kunnostuksen yleissuunnitelma
Author: Hagman, Anne-Marie; Serenius, Katariina; Rajajärvi, Sari
Publisher: Uudenmaan ympäristökeskus
Date: 2008-03-03
Language: fi
Belongs to series: UUDra3/2008
ISBN: 978-952-11-3014-4
ISSN: 1796-1742
URI: http://hdl.handle.net/10138/44867
Abstract: Raportissa on selvitetty Mäntsälän kunnan alueella olevien järvien perustila ja kunnostustarve. Lisäksi suurimman kunnostustarpeen omaaville viidelle järvelle (Hunttijärvi, Kilpijärvi, Sääksjärvi, Sahajärvi ja Isojärvi) tehtiin kunnostussuunnitelma. Suuren virkistyskäytön omaavalle Keravanjärvelle tehtiin seurantaohjelma. Koko raportin teon ajan paikalliset järvien suojeluyhdistysten jäsenet ovat olleet vahvasti mukana. Järvien perustilan selvityksessä huomioitiin veden laatu, kasvillisuus, kalasto ja ulkoinen kuormitus. Osasta järviä oli tietoja saatavilla enemmän, osasta ei löytynyt paljoakaan. Perustilan selvityksessä tuli esille seurannan riittävyyden tärkeys. Mäntsälän 14 järven kunnostustarvetta arvioitiin tarkemmin Web-HIPRE -mallilla. Näistä järvistä löytyi tarpeeksi vedenlaatutietoja arvioinnin tekemiseen. Kunnostustarpeen arvioinnissa käytetään tietoja sekä järven tilasta että sen käytöstä. Samaan aikaan tehtiin kirkonkylän asukkaille kysely järvien käytöstä. Tulokset kertoivat samaa kuin mallikin. Web-Hipre -tarkastelun mukaan suurimmat kunnostustarpeet on Hunttijärvellä, Kilpijärvellä, Sääksjärvellä, Sahajärvellä ja Isojärvellä. Kunnostussuunnitelmissa asetettiin tavoitteet kullekin järvelle yhteistyössä paikallisten järvien suojeluyhdistysten jäsenten kanssa. Järvien tavoitetiloja kysyttiin järvien suojeluyhdistysten aktiiveilta kyselylomakkeen ja keskustelutilaisuuden avulla. Järvien ulkoinen ja sisäinen kuormitus arvioitiin laskennallisesti. Lisäksi arvioitiin tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia ja valittiin järvikohtaisesti sopivat kunnostusmenetelmät.
Subject (ysa): vesistöjen kunnostus
järvet
seuranta
kuormitus
Mäntsälä


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record