Milk production and physiological responses to concentrate supplementation of dairy cows grazing timothy-meadow fescue swards

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-487-525-7
Title: Milk production and physiological responses to concentrate supplementation of dairy cows grazing timothy-meadow fescue swards
Author: Sairanen, Auvo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This thesis comprises reports on experiments in which the effects of concentrate supplementation and part-time grazing on milk production and rumen physiology were studied. Cows were fed grass in confinement or by grazing at pasture. The amount of concentrate varied between 0 and 12 kg/d and it consisted of grain or pelleted concentrate mixture. The main objectives of the study were to determine the overall marginal response functions of full-time grazed cows to increasing amounts of concentrate supplementation, and to clarify differences in rumen physiology between silage and grazed-pasture diets. The additional objectives were to study part-time grazing as an alternative summer-feeding strategy, and to study limiting factors for intake under grazing conditions. The measured amount of grass intake in milk-production studies at pasture was smaller than the amounts based on estimated intake according to feed recommendations or modelled intake. Low-substitution rate with increasing concentrate supplementation at pasture suggests that forage intake could be limited in grazing situations. Unnecessarily high crude protein content of the pasture diet could limit the herbage intake, but the more probable reason for limited intake may be related to pasture-management factors. High-digestibility forage at pasture is low in iNDF content and high degradation rate of pdNDF, which enables high intake without rumen-fill limitation. Rumen iNDF pool size was possibly not a limiting factor with high digestibility pasture diets, at least for the mid-lactation cows used in this study. Grass iNDF content described well the differences in rumen fermentation when the results between fresh and ensiled grass were compared. High rumen ammonia concentration was typical for herbage of grazed-pasture diets. The changes in rumen acetate and butyrate occurred in parallel with increasing concentrate supplementation. Microbial protein synthesis was high with pasture diets and this decreases the need for protein supplementation. The milk yield increased quadratically with increasing amount of concentrate supplementation. The effect of milk production level on the response of concentrate supplementation was so small during most of the lactation period that it is reasonable to use a flat-rate concentrate feeding strategy for full-time grazed cows. Supplementing silage with grazed grass at pasture increased the milk yield of cows in the part-time grazing experiments. These results showed that part-time grazing maintained or increased milk yield when concentrate and silage were fed separately, a moderate amount of concentrate was used, and the energy content of grazed grass was higher than silage. Part-time grazing seems to be an appropriate strategy for Finnish conditions.Tutkimus sisältää yhdeksän erillistä lypsylehmien ruokintakoetta, joiden tavoitteena oli tutkia väkirehun tuotosvastetta, laidunruohon syöntiä rajoittavia pötsifysiologisia tekijöitä sekä osa-aikalaidunstrategiaa. Osa-aikalaidunkokeissa sisäruokintana oli vapaa nurmisäilörehu. Kaikissa kokeissa käytetty nurmi oli timotei-nurminataseosta. Lypsyn yhteydessä jaettava väkirehu (0-12 kg/pv) oli viidessä kokeessa täysrehua ja kolmessa kokeessa ohra-kaura- rypsirouhe seosta. Määräalaniittotekniikalla mitattu laidunrehun syönti sekä väkirehun korvaussuhde olivat pienempiä verrattuna karkearehun syönnin ennustemalliin tai ruokintanormeihin perustuvaan syönninennusteeseen. Laidunrehun syönnin rajoitus suhteessa maitotuotokseen selittäisi osaltaan näitä havaintoja. Laidundieetin korkea raakavalkuaispitoisuus voi olla yksi selittävä tekijä syönnin rajoitukseen, mutta todennäköisin syy löytyy laiduntamisen käytännön toteutuksesta. Fysiologisen osatutkimuksen perusteella pötsin kuiva-ainepooli lisääntyi nurmen sulamattoman kuidun (iNDF) pitoisuuden noustessa. Laidunruokinnalla varhaisesta kasvuasteesta johtuen nurmen iNDF pitoisuus on matala ja kuidun sulatusnopeus puolestaan on korkea. Pötsin kuiva-ainepooli tai iNDF pooli ei täten todennäköisesti muodostu syöntiä rajoittavaksi tekijäksi, mikä mahdollistaa runsaan laidunrehun syöntimäärän. Nurmen iNDF pitoisuus selitti hyvin eroja pötsfermentaatiossa verrattaessa laidunruokintaa ja kirjallisuuskatsaukseen perustuvaa nurmisäilörehuruokintaa. Matalakuituinen laidunnurmi lisäsi voihapon ja propionihapon mooliosuuksia pötsinesteessä verrattuna kirjallisuuden perusteella saatuihin säilörehuruokinnan mooliosuuksiin. Samansuuntaiset muutokset saatiin väkirehun osuutta nostamalla. Mitattu mikrobiproteiinisynteesi pötsissä oli niittoruokinnalla korkea. Korkea mikrobisynteesi yhdessä laidunnurmen korkean raakavalkuaisen kanssa puoltavat mahdollisuutta vähentää lisävalkuaisruokintaa laitumella. Maitotuotos nousi käyräviivaisesti väkirehutason noustessa. Tässä tutkimuksessa mitatut väkirehuvasteet laidunruokinnalla ja kirjallisuuteen perustuvan väkirehuvasteet säilörehuruokinnalla eivät poikenneet merkittävästi toisistaan, kun nurmirehun sulavuus otetaan huomioon. Laktaatiovaiheen merkitys väkirehuvasteisiin oli pieni aivan loppulypsykautta lukuun ottamatta, mikä puoltaa tasaväkirehumallin käyttöä ympärivuorokautisessa laidunruokinnassa. Maitotuotokset osa-aikalaitumella olivat joko korkeampia tai samaa tasoa säilörehuruokintaan verrattuna. Erot laidunrehun sulavuudessa kesän eri aikoina selittivät maitotuotoseroja laidun- ja säilörehuruokinnan välillä. Osa-aikalaidun on tämän tutkimuksen mukaan toimiva laidunnusmuoto Suomen olosuhteissa.
URI: URN:ISBN:978-952-487-525-7
http://hdl.handle.net/10138/45012
Date: 2014-05-09
Subject: maatalous-metsätieteellinen
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record