Teen tie keskeisenä asiana : Teekokemuksen merkityksellisyys uskonnollisena ilmiönä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014042925323
Title: Teen tie keskeisenä asiana : Teekokemuksen merkityksellisyys uskonnollisena ilmiönä
Author: Ikkala, Matias
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Maailman kulttuurien laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för världens kulturer
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014042925323
http://hdl.handle.net/10138/45015
Thesis level: master's thesis
Discipline: Religionsvetenskap
Study of Religions
uskontotiede
Abstract: Tämä tutkielma tarkastelee kiinalaista teekulttuuria uskonnollisena ilmiönä. Erityisesti esitän miten tee toimii teenjuojalle Albert Borgmannin niin sanottuna keskeisenä asiana (focal thing), johon väitän liittyvän myös mahdollisia uskonnollisia merkityksiä. Kehitän Borgmannin teoriasta fenomenologian, hermeneutiikan ja estetiikan avulla mallin, jonka kautta paljastuu, kuinka teestä rakentuu teenjuojalle itse kokemuksesta käsin borgmannilainen keskeinen asia. Keskeinen asia yhdistää toimijan ja asian kokonaisvaltaiseen vuorovaikutukseen, joka on aina ruumiillista sekä sosiaalista ja kehittää toimijan identiteettiä. Kokonaisvaltaisesti aistimellisena ja merkityksellisenä ilmiönä keskeinen asia on tulkintani mukaan määritelmällisesti esteettinen, jolloin se voi olla toimijalle mahdollisesti myös uskonnollisesti merkityksellinen. Tarkastelen teekulttuuria kahdella tasolla. Ensinnäkin esittelen teefilosofian tärkeimpiä teemoja selvittäen samalla miten konfutselaiset, taolaiset ja buddhalaiset käsitykset näkyvät teekulttuurissa. Toiseksi osoitan näiden teemojen fenomenologisen analyysin avulla kuinka tee toimii teenjuojalle keskeisenä asiana. Aineistoni koostuu suurimmilta osin länsimaalaisien teefilosofien teoksista. Lisäksi aineistooni sisältyy muutama englanniksi käännetty klassinen teeteos, teeaiheinen verkkolehti The Leaf sekä muutamia teeaiheisia blogeja. Aineistoni jakautuu sekä ajallisesti että kulttuurisesti hyvin laajalle alueelle. Mukana on sekä kiinalaisia, korealaisia, japanilaisia että länsimaisia teoksia aina 600-luvulta vuoteen 2013 saakka. Aineiston hajanaisuus on kuitenkin pikemmin vahvuus kuin heikkous tutkimukseni kannalta, sillä tarkoituksenani on selvittää teekokemuksen yleisen fenomenologisen rakenteen perusteella miten tee toimii teenjuojalle keskeisenä asiana.
Rights: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
teentiek.pdf 1.047Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record