Itämeri - Ympäristö ja ekologia

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/45077

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Itämeri Ympäristö ja ekologia_linkit.pdf 7.710MB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Itämeri - Ympäristö ja ekologia
Toimittaja(t): Furman, Eeva; Pihlajamäki, Mia; Välipakka, Pentti; Myrberg, Kai
Tiivistelmä: Esityspaketin alkuosa tutustuttaa Itämeren fyysikaalis-kemiallisiin ja biologisiin ominaispiirteisiin. Toisessa osassa pohditaan alueen haasteita sekä yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia Itämeren kestävän käytön turvaamiseksi nyt ja tulevaisuudessa. Lopuksi tietopaketti haastaa lukijansa kysymyksellä: Mitä sinä voit tehdä Itämeren hyväksi?
URI: http://hdl.handle.net/10138/45077
Päiväys: 2014
Asiasanat (ysa): meret
ekosysteemit
vesiekosysteemit
ravinteet
rehevöityminen
vesistönkuormitus
haitalliset aineet
ympäristömyrkyt
vieraslajit
vesiensuojelu
meriensuojelu
hydrografia
Itämeri


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot