Seulat ja “huumenuoren ura”. Huumetestien saamat merkitykset hoitoyksikön asiakkaiden puheessa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/6873

Citation

Yhteiskuntapolitiikka 3/2003, vol. 68, 257-270

Title: Seulat ja “huumenuoren ura”. Huumetestien saamat merkitykset hoitoyksikön asiakkaiden puheessa
Author: Virokannas, Elina
Date: 2003
Language: fi
Belongs to series: 68 (2003):3
ISSN: 0355-9750
URI: http://hdl.handle.net/10138/6873
Abstract: Tässä artikkelissa tarkastelen tuen ja kontrollin eri puolia huumetestauksessa huumehoidossa olevien alaikäisten nuorten puheen kautta. Tarkoituksenani on tuoda esiin testauksen erilaisia ulottuvuuksia siitä näkökulmasta, millaisia merkityksiä ja identiteettejä nuoret huumehoitoyksikön asiakkaat tuottavat puhuessaan huumetesteistä hoitouransa eri vaiheissa, ja sitä, kuinka jännite kontrollin ja tuen välillä näyttäytyy tässä puheessa. Identiteetillä tarkoitan konstruktionistisen näkemyksen mukaisesti vuorovaikutuksessa rakentuvia tilannekohtaisia minäkonstruktioita. Pyrkimyksenäni on tavoittaa puhujien tapoja jäsentää elämismaailmaansa eikä niinkään arvioida merkitysten yleistettävyyttä ja puheen totuusarvoa.
Subject (ysa): päihdeongelmaiset
nuoret
testit
kontrolli


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
seulat_ja_huumenuorten_ura_yp2003.pdf 189.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record