Asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/7403
Title: Asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle
Author: Saraviita, Ilkka; Hidén, Mikael; Tuori, Kaarlo; Ojanen, Tuomas
Date: 2009-08-07
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/7403
Description: HE 59/2004 vp ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten sekä alusten ja satamarakenteiden kansainvälisen turvasäännöstön hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta, alusrekisterilain muuttamisesta ja rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta PeVL 16/2004 vp
Subject: Kotirauha
Henkilökohtainen koskemattomuus
Luottamuksellisen viestin salaisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
HE 59_2004 vp.pdf 158.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record