Framtidstro och identifikation med yrkesgruppen hos högskolestuderande

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/9861
Title: Framtidstro och identifikation med yrkesgruppen hos högskolestuderande
Author: Grönlund, Johanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2000-11-14
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/9861
Thesis level: master's thesis
Abstract: Detta pro-gradu arbete handlar om hur högskolestuderanden, som är på slutrakan av sina studier, upplever medlemskapet i både studiegruppen och medlemskapet i den yrkesgrupp som utbildningen erbjuder. Den försöker också beskriva hurdan framtidstro de studerande har beträffande arbetslivet. Syftet var att undersöka om de studerande identifierar sig med den kommande yrkesgruppen och hur denna identifikation inverkar på framtidstron. Den av Henri Tajfel utvecklade teorin om social identitet har fungerat som teoretisk referensram för denna undersökning. Den sociala identiteten är den del av individens självuppfattning som uppstår genom individens medvetna tillhörighet i olika sociala grupper. De olika sociala grupperna står i en olik makt- och statusstruktur till varandra och inverkar på identitetens formation. De egenskaper och den status som tillskrivs den grupp som individen tillhör bestämmer också den uppfattning som individen har om sig själv, som medlem av denna specifika sociala grupp. En av de främsta förutsättningarna för hela den sociala identitetsprocessen är människans behov av positiv självuppfattning. Den empiriska delen i pro-gradu arbetet tillämpar temaintervju metoden, och består av totalt 12 stycken temaintervjuer med studeranden från både Svenska handels-högskolan och statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Undersökningsresultatet visar att identifikation med studie- och yrkesgruppen, arbetserfarenhet och lyckade studieprestationer inverkar positivt på den studerandes självuppfattning, vilket i sin tur leder till positiv framtidstro. Som centrala teoretiker i undersökningen kan nämnas: Tajfel, H., Adams, D. & Hogg, M.A., Lange, A. & Westin, C., Liebkind, K och Breakwell, G.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: identiteetti
opiskelijat
korkeakoulut
tulevaisuudenodotukset
ammatti-identiteetti
korkeakouluopiskelijat
identitet
studerande
högskolor
framtidsförväntningar
yrkesidentitet
högskolestuderander
identifikation
studenter


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.61Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record