Tulosta virkavastuulla? : Vuosina 1987–2005 annettujen hallituksen esityksien managerialistinen analyysi hallinnon uudistamismallien vertailuna

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/9876
Title: Tulosta virkavastuulla? : Vuosina 1987–2005 annettujen hallituksen esityksien managerialistinen analyysi hallinnon uudistamismallien vertailuna
Author: Mäki, Antti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2007-02-19
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/9876
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielman kohteena ovat Suomen valtionhallinnon uudistukset ja kaksi hallinnon uudistusmallia. Valtionhallinnolla tarkoitetaan valtioneuvoston alaista, valtion talousarviossa budjettirahoituksen piiriin kuuluvaa viranomaiskoneistoa. Hallinnon uudistuksia vertaillaan New Public Management (NPM) ja Neo Weberian State (NWS) -uudistusmalleihin. Tutkielmassa analysoidaan empiirisesti vuosina 1987–2005 annettujen hallituksen esityksien edustamia kehityskaaria Suomen valtionhallinnon uudistuksissa. Skenaarionäkökulmasta kehityskaaria pidetään indikaattoreina hallinnon uudistuksilla tavoiteltavasta tilasta. Mahdollisten tavoitetilojen malleina käytetään kahta aikaisemmissa tutkimuksissa Suomeen liitettyä uudistusmallia. Tutkielma vertailee empiirisessä analyysissa tunnistettujen kehityskaarien perusteella Suomen hallinnon uudistuksia NPM tai NWS -uudistusmalleihin. Kehityskaarien analyysi ja niiden vertaaminen tavoitetiloja edustaviin uudistusmalleihin tehdään managerialistisella analyysikehikolla. Managerialistisesta viitekehyksestä muodostetaan analyysikehikko, jossa empiirisesti todettu kehityskaari luokitellaan johonkin kolmesta kategoriasta. Kategorioita ovat teknologiset, ihmisiin liittyvät ja johtamiseen liittyvät uudistukset. Uudistusmallina NPM:n määrittely perustuu Kirsi Lähdesmäen tutkimukseen NPM:stä Suomen julkisen sektorin uudistuksiin vaikuttaneena johtamisfilosofiana (2003). NWS puolestaan on Christopher Pollittin ja Geert Bouckaertin esittämä arvio Suomen julkisen hallinnon uudistuksien linjasta (2004). Analyysikehikon teknologisen kategorian kannalta molemmat uudistusmallit vaativat kehityskaaria kohti tuloksellisempaa, laadukkaampaa ja asiakaspalvelukykyisempää hallintoa. Johtamisen kategoriassa molemmat uudistusmallit edellyttävät kehityskaaria tulosvastuun kehittämisen suuntaan, mikä tarkoittaa päätösvallan hajauttamista ja tulosvastuujärjestelmien kehittämistä. Ihmisiin liittyvässä kategoriassa uudistusmallit eroavat toisistaan: NPM edellyttäisi virkavastuukäsitteeseen perustuvan muusta työvoimasta erillisen virkamiesaseman purkamista. Muotoon ja menettelytapaan huomiota kiinnittävän legaalisenhallinnoinnin sijaan valtion työntekijöiden ja johtajien tulisi omaksua innovatiivisempien, riskinottokykyisten julkisten yrittäjien rooli. NWS puolestaan säilyttäisi perinteisen virkamieskunnan oikeusvaltioperiaatteisiin ja virkamieseetokseen perustuvan toimintatavan. Valtiopäivillä 1987–2005 hallituksen esityksiä on annettu yhteensä 5 011 kappaletta. Esityksien empiirinen analyysi toteutettiin hallituksen esityksien tekstien perusteella. Lopullisessa analyysissä huomioitiin 168 hallituksen esitystä. Empiirisen analyysin ensimmäinen vaihe oli hallinnon uudistuskategorian tunnistaminen. Määrällisesti hallituksen esitykset luokiteltiin kategorioihin seuraavasti: 90 teknologiaan, 22 ihmisiin ja 24 johtamiseen liittyvää esitystä. Ensimmäisen vaiheen perusteella hallinnon uudistukset vaikuttavat sopivan kokonaisuutena managerialistiseen kehykseen. Empiirisen analyysin toisessa vaiheessa arvioitiin hallituksen esityksien edustamia hallinnon uudistusten kehityskaaria kategorioiden sisällä. Teknologisten ja johtamiseen liittyvien uudistuksien kategorioissa empiirisen analyysin perusteella tunnistetut kehityskaaret vastaavat molempien hallinnon uudistusmallien vaatimuksia. Ihmisiin liittyvien uudistuksien kategoriassa empiirinen analyysi osoittaa, että valtioneuvoston uudistustahtona on ollut säilyttää ja vahvistaa virkavastuuta ja virka-asemaa julkisen vallankäytön ehtona ja valtionhallinnon pääasiallisena palvelussuhteena. Siten NWS-uudistusmallin mukainen toivottu tila vastaisi Suomen hallinnon uudistuksista muodostunutta kokonaiskuvaa. Kokonaisuuden kannalta valtioneuvoston linja ihmisiin liittyvien uudistusten kategoriassa saattaa kuitenkin vaarantaa muiden uudistuksien tarkoituksenmukaisen toteuttamisen.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: valtionhallinto
1980-luku
1990-luku
2000-luku
hallinnonuudistus
lainsäädäntö
managerialismi
hallituspolitiikka
henkilöstöpolitiikka


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.86Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record