Elämää kahden maailman välillä : Tutkimus sosiaalisten suhteiden muotoutumisesta huumeiden käyttäjien omaelämäkerroissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/9882
Title: Elämää kahden maailman välillä : Tutkimus sosiaalisten suhteiden muotoutumisesta huumeiden käyttäjien omaelämäkerroissa
Author: Kauttio, Hanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 2008-02-11
URI: http://hdl.handle.net/10138/9882
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan sitä, miten huumeiden käyttäjät itse kuvaavat sosiaalisia suhteita. Tarkastelun kohteena on, millaisia sosiaalisia suhteita huumeiden käyttäjillä on, ennen kuin päihteiden käyttö on aloitettu, ja sitä, mitä sosiaalisille suhteille on tapahtunut aktiivisen päihteiden käytön aikana. Lisäksi tutkielmassa pohditaan omaelämäkertojen kirjoittamisen kontekstin ja kertomusten tuotantoehtojen vaikutusta tarinoiden syntyyn. Tutkielmassa käytetään laadullisia menetelmiä. Aineistona ovat Mikkeli-yhteisössä hoidossa olleiden huumeiden käyttäjien kirjoittamat omaelämäkerrat. Tarinallisuus toimii työn yleisenä metodisena viitekehyksenä. Analyysin apuvälineinä käytetään semioottisen sosiologian välineitä: aktanttimallia ja narratiivista kaaviota. Tutkimuksessa käytettävät tarinat on jaettu neljään eri vaiheeseen: 1) aika ennen huumeita, 2) alamäki, 3) pohja ja 4) nousu. Erilaisten sosiaalisten suhteiden roolia tarkastellaan näissä kaikissa vaiheissa. Aika ennen huumeita vaiheessa huumeet eivät vielä ole keskeisessä asemassa kirjoittajien elämässä. Alamäkivaihe alkaa, kun kirjoittajat alkavat liukua huumeiden täyttämään elämään. Tässä vaiheessa kaikista omaelämäkerran kirjoittajista tulee huumeiden ongelmakäyttäjiä. Jossain vaiheessa tulee vastaan tilanne, jolloin huumeiden täyttämästä elämästä saadaan tarpeeksi. Tämä on pohjavaihe. Nousuvaihe kuvaa sitä, kun kirjoittajat hakeutuvat hoitoon Mikkeli-yhteisöön. Omaelämäkerran kirjoittajat elävät päihteiden käytön aikana kahdessa erilaisessa sosiaalisessa maailmassa. Toinen on niin sanottu normaali yhteiskunta, josta käyttäjät liukuvat huumemaailmaan. Näissä erilaissa maailmoissa eläminen tuo ambivalenttisuutta kirjoittajien sosiaalisiin suhteisiin. Sosiaalisten suhteiden rooli huumeiden käyttäjien elämässä vaihtelee sen mukaan, miten käyttäjä itse suhtautuu huumeisiin, haluaako hän niitä käyttää, vai haluaako hän niistä eroon. Tutkimuksessa nousivat esille lapsuuden perheeseen liittyvät suhteet, kaverisuhteet, parisuhteet, sekä eri viranomaisiin liittyvät suhteet. Lapsuuden perhe kuvataan kaiken kaikkiaan lämminhenkisenä, vaikka lähes kaikilla on ollut jollain tapaa ongelmallinen lapsuus. Vanhemmilta, lähinnä äidiltä, saadaan tukea ja apua elämän vaikeina aikoina. Merkittävin läheissuhde on suhde puolisoon, päihteitä käyttävään, tai ei-käyttävään. Parisuhteet kuvataan vaikeina ja konfliktintäyteisinä, mutta silti tärkeinä. Kontaktit ei-käyttäviin kavereihin vähenevät sen jälkeen, kun kirjoittajat ovat liukuneet huumemaailmaan. Käyttävistä kavereista puhutaan aktiivisen huumeiden käytön aikana paljon, mutta elämää niin sanotuissa huumeporukoissa kuvataan vähän. Ennemminkin kirjoittajat nostavat esiin yksittäisiä suhteita käyttäviin kavereihin. Käyttäviin kavereihin liittyvät suhteet kuvataan instrumentaalisina. Viranomaisiin liittyvät kuvaukset lisääntyvät pahenevan huumeiden käytön myötä. Lähes kaikki viranomaiskontaktit kuvataan positiivisessa valossa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: sosiaaliset suhteet
päihteet
huumeet
elämäkerrat
narratiivisuus
kerronta
tarinallisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.17Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record