Saalistushinnoittelu

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/9897
Title: Saalistushinnoittelu
Author: Godenhielm, Mats
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 1999-09-01
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/9897
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan peliteoreettisesti saalistushinnoittelun esiintymistä sekä käydään läpi konkreettinen AKZO-tapaus. Tutkielmassa käy ilmi, että saalistushinnoittelun mahdollisuus riippuu informaation täydellisyydestä ja symmetrisyydestä. Seltenin kauppaketjuparadoksi osoitti, ettei saalistushinnoittelua voi esiintyä mikäli pelaajat ovat rationaalisia ja markkinoilla vallitsee täydellinen informaatio. Myöhemmin eri kirjoittajat ovat tutkineet saalistamisen mahdollisuutta mikäli näitä oletuksia lievennetään. Asymmetrinen informaatio voi kaataa Seltenin kauppaketjuparadoksista tehdyt johtopäätökset. Tämä asymmetrinen informaatio monopolin ja markkinoille pyrkijän välillä voi koskea esimerkiksi monopolin tyyppiä. Krepsin ja Wilsonin yksipuolisen epävarmuuden pelissä markkinoille pyrkijät ovat epävarmoja monopolistin voitoista. Mainemalleissa oletetaan, että markkinoille pyrkijä antaa pienen todennäköisyyden sille, että monopolista preferoi saalistusta myös yksittäisenä periodilla. Pitkässä pelissä etukäteistodennäköisyys sille, että monopolista on vahva, voi olla erittäin pieni ja kuitenkin johtaa tilanteeseen, jossa saalistaminen on pelin alkupuolella rationaalinen strategia monopolille. Easley et al. ovat lieventäneet mainemalleissa tehtävia oletuksia ja mallintaneet saalistusta siten, että sen kesto on määritelty endogeenisesti eri markkinoilla. He ovat näyttäneet, ettei saalistushinnoittelun tavoitteena tarvitse olla markkinoille pyrkijän sulkeminen markkinoilta, vaan myös lyhytaikainen saalistus markkinoille pyrkijöiden muille markkinoille etenemisen hidastamiseksi voi olla monopolistin rationaalinen strategia. Mainemalleista voidaan myös tehdä joukko johtopäätöksiä siitä, millä ehdoilla saalistusta voi esiintyä. Phlips on mainemalleja seuraamalla löytänyt joukon ehtoja, joiden on samanaikaisesti oltava voimassa, jotta saalistusta voi esiintyä. Phlipsin ehdot kuitenkin jättävät osan mahdollisista saalistustapauksista vailla huomiota. Tästä ovat esimerkkeinä Fudenbergin ja Tirolen kehittämät long purse sekä signaljamming -mallit. Normann on mainemallin avulla mallintanut Stackelberg-sodan yritysten tasapainostrategiana duopolissa. Tämä vaikeuttaa entisestään saalistushinnoittelun erottamista normaalista oligopolistisesta kilpailusta. Stackelberg-sodassa molemmat yritykset suostuvat tappioihin tietoisesti, strategisista syistä, kun taas saalistushinnoittelussa saalistava yritys saa markkinat vaikuttamaan tappiollisilta vasta markkinoille tulleelle yritykselle. Rajanveto näiden tapausten välillä on vaikeaa. Rajanvedon vaikeus käy ilmi myös AKZO-tapauksessa. Phlipsin ja Moras'n mukaan AKZO-tapauksessa ei ollut kysymys saalistushinnoittelusta vaan yritysten käymästä Stackelberg-sodasta. Normannin malli vahvistaa heidän kritiikki n poistamalla oletuksen, että sodan syynä oli AKZO:N tekemä, eikä myöhemmin korjaama virhearvio kilpailijansa tyypistä. AKZO-tapauksen tarkastelu näytti, että kilpailuviranomaisten ja taloustieteilijöiden käsitykset saalistushinnoittelusta poikkeavat.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: kilpailupolitiikka
mallintaminen
saalistushinnoittelu
mainemallit


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.08Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record