Syyrian ulko- ja turvallisuuspoliittiset tavoitteet Lähi-Idässä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/9945
Title: Syyrian ulko- ja turvallisuuspoliittiset tavoitteet Lähi-Idässä
Author: Lehtinen, Petri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2001-04-09
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/9945
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielman tarkoituksena on selvittää Syyrian arabitasavallan valtiollista roolia Lähi-Idän ytimessä eli alueella, joka käsittää Syyrian lisäksi Israelin, Libanonin, Jordanian sekä palestiinalaisvyöhykkeet. Työssä keskitytään erityisesti Syyrian ulko- ja turvallisuuspoliittisiin tavoitteisiin sekä keinoihin, joiden avulla se näiden toteuttamiseen pyrkii. Teoreettisena viitekehyksenä toimii geopoliittisista käsitteistä ja teeseistä muodostettu kokonaisuus. Kysymyslauseiksi puettuna tutkimusongelma on: Mitkä ovat Syyrian pääasialliset ulko- ja turvallisuuspoliittiset tavoitteet Lähi-Idän ytimen alueella, kategorioituna kolmeen luokkaan" taustatavoitteisiin, primaaritavoitteisiin ja sekundaaritavoitteisiin? Miksi Syyria näkee nämä tavoitteet tärkeinä Mitä keinoja ja menetelmiä Syyria käyttää pyrkiessään tavoitteisiinsa? Ohjaako geopoliittinen ajattelu Syyrian harjoittamaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa? Tutkimusstrategialtaan työ on laadullinen tapaustutkimus. Aineistona on käytetty erilaisia,luonteeltaan kvalitatiivisia tekstejä kuten tiede-, aikakaus- ja sanomalehtiä. Lisäksi on käytetty aiheeseen liittyviä aikaisempia tutkimuksia, joista tärkein on Daniel Pipesin teos "Greater Syria: The History of an Ambition". Teoreettisen viitekehyksen runkoteoksena on käytetty Osmo Tuomen tutkimusta "Uusi Geopolitiikka: Geopoliittisen perspektiivin soveltuvuus kansainvälisen politiikan tulkintaan maailman ja ajattelutapojen muuttuessa". Syyrian Lähi-Idän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa voimakkaimmin ohjaavat tavoitteet ovat alueellisten valtapyrkimysten toteuttaminen sekä Israelin patoaminen ja vastustaminen. Edelliseen Syyria on pyrkinyt pansyrianismin hengessä miltei koko 1900-luvun ajan turvautuen mm. sotilaallisiin, poliittisiin, ideologisiin ja retorisiin keinoihin. Jälkimmäiseen Syyria on pyrkinyt aikaisemmin mm. sotilaallisin keinoin, mutta nykyään se pyrkii neuvotteluratkaisuun Israelin kanssa tämän sotilaallisen ylivoiman vuoksi. Syyrian valtiolliseen turvallisuuteen olennaisesti liittyviä primaaritavoitteita ovat Golanin hallinnan palautuminen, Libanonin dominoiminen ja oikeudenmukaisen rauhansopimuksen aikaansaaminen Israelin kanssa. Syyria kykenee saamaan Golanin takaisin ainoastaan neuvotteluteitse. Turvallisuutensa kannalta elintärkeää Libanonia Svyria dominoi mm. sotilaallisin, poliittisin, ideologisin ja retorisin keinoin. Syyria pyrkii Israelin kanssa oikeudenmukaiseen ja kunnialliseen rauhansopimukseen, jonka ennakkoehtona on Golanin palauttaminen kokonaisuudessaan. Syyrian toissijaisia tavoitteita ovat mm. vaikutusvallan turvaaminen palestiinalaisalueilla ja Jordaniassa sekä Turkille menetetyn Alexsandretan alueen takaisinsaanti. Vaikutusvallan turvaamiseksi Syyria käyttää mm. poliittisia ja retorisia keinoja. Alexsandretan alueen takaisin saaminen edes neuvottelujen kautta on erittäin epätodennäköistä. Geopolitiikka teoriana on hyvin selitysvoimainen Syyrian tapauksessa. Erityisesti pyrkimys patoamiseen ja luonnollisten rajojen saavuttamiseen sekä tiettyihin maantieteellisiin alueisiin kohdistuvat vaikutusvallan lisäämis- ja hallintapyrkimykset ovat ominaisia Syyrian harjoittamalle ulko- ja turvallisuuspolitiikalle.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Syyria
ulkopolitiikka
turvallisuuspolitiikka
Lähi-Itä


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.17Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record