Pääsyhinnoittelu Telekommunikaatiosektorilla

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/9957
Title: Pääsyhinnoittelu Telekommunikaatiosektorilla
Author: Larjomaa, Asta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2002-10-14
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/9957
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän pro gradu -tutkielman tutkimuskohde on pääsyhinnoittelu telekommunikaatiosektorilla. Ennen 80-lukua teleoperaattorit olivat monissa maissa erittäin säädeltyjä. Paikallisten puhelinoperaattoreiden yksityistäminen ja matkapuhelinverkkojen nopea laajeneminen ovat edesauttaneet sitä, että telekommunikaatiosektori on useimmissa maissa nopeiten kasvava sektori. Verkostotaloustiede on varsin uusi tutkimusala. Ensimmäisen tutkimuksen, jossa verkostojen ulkoisvaikutuksia käsiteltiin, kirjoitti Jeffery Rohlfs (1974). Telekommunikaatiosektori on erinomainen esimerkki verkostojen ulkoisvaikutuksista, sillä palvelujen luonne käsittää kommunikoinnin suuren ihmismäärän kesken. Tutkimuksen tarkoitus on talousteoreettisten mallien avulla ensin analysoida teleoperaattoreita ennen ja jälkeen yksityistämisen sekä yksityistämisen vaikutuksia kuluttajan hyötyyn, operaattoreiden tuloihin ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Kaukopuheluiden avautuminen kilpailulle aloitti ns. pääsyhinnoittelumallin kehityksen. Tämä hinnoittelumalli antoi paikallisverkoille korvauksen kaukopuheluiden terminoinnista heidän paikallisverkoissa. Pääsy voi olla mikä tahansa palvelu, jossa tarvitaan originointia tai terminointia paikallisverkon ulkopuolella. Toiseksi on tarkoitus analysoida verkkojen välistä pääsyhinnoittelua sekä hinnoittelua ja puhelutariffien vaikutusta operaattoreiden tuloihin, kuluttajien hyötyihin ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Onko tarvetta säätelylle vai pystyykö markkinamekanismi tuottamaan sosiaalisesti optimaalisen verkostokoon, kun operaattorit maksimoivat tulojaan? Tutkimuksessa sovelletaan matkapuhelumarkkinoihin Shy:n (2001) kaukopuhelumarkkinoille esittämää teoreettista mallia. Pääsyhinnoittelua ja puhelutariffeja tarkastellaan ekstensiivisen muodon peliasetelmassa. Mallin tasapainoratkaisun perusteella voidaan todeta, että operaattoreiden ei kannata ylihinnoitella kilpailijoilta vaatimiaan pääsyhintoja lisätulojen toivossa. Tällöin sosiaalisesti optimaalinen verkostokoko, kuluttajien hyödyn sekä operaattoreiden tulot maksimoiva tasapaino saavutetaan markkinamekanismin avulla eikä säätelylle ole tarvetta.The topic of research in this thesis is Access Pricing in the Mobile Telecommunications sector. Before the 1980's telecommunication companies were highly regulated in most countries. Deregulation of local monopoly providers and the rapid expansion of the mobile telecommunication network have both contributed to the changes that make the telecommunication sector one of the fastest growing sectors in almost all countries. Network economics is a fairly new topic of research. The first paper mentioning network externalities was written in 1974 by Jeffery Rohlfs. The telecommunication sector is the perfect example of network externalities because the nature of these services involves communicating with a large number of people. The aim of this study is to analyse with economic models, first the operators before and after deregulation and the effects to consumer utility, firm profits and social welfare. Opening of competition between long-distance call providers started the development on a pricing model called access pricing. This model allowed compensation for local networks that terminated long-distance calls in their local networks. Access can be any service that one needs for providing an origination or termination that is out of the local network. The second aim of this study is to analyse with economic models, access pricing between operators and how it effect their pricing strategies, firm profit and consumer utilities. Is there need for a regulator or does the market mechanism produce a socially optimal output at the same time as operators maximise their profits? Shy's (2001) model of access pricing for long-distance call providers was applied to the mobile telecommunications sector. An extensive form game was used analyse the different access prices with different tariffs. A subgame perfect equilibrium was found by using backward induction. It is shown that an operator would not benefit on trying to over charge its competitor for access and that, consumer utility and operator profits were maximised and a socially optimal network size was reached by market mechanisms and no regulation of access prices is therefore needed.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: pääsyhinnoittelu
verkostotalous
verkosto ulkoisvaikutukset
telekommunikaatio
access pricing
network economics
network externalities
telecommunications
interconnection


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_fi.pdf 48.71Kb PDF View/Open
abstract_en.pdf 48.63Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record