Att få påverka - då mår man bra : en studie i arbetsvillkoren inom hemtjänsten

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/9963
Title: Att få påverka - då mår man bra : en studie i arbetsvillkoren inom hemtjänsten
Author: Nylund, Tove Johanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2008-05-12
URI: http://hdl.handle.net/10138/9963
Thesis level: master's thesis
Abstract: Syftet med mitt arbete var att undersöka hur närvårdarna i hemtjänsten bemästrar sin arbetssituation. Arbetet inom hemtjänsten är tungt såväl psykiskt som fysiskt. Genom att beskriva en del av de förändringar hemtjänsten som serviceform genomgått i relation till samhällsutvecklingen, sätts hemtjänsten in i ett större sammanhang. Jag intervjuade åtta närvårdare i hemtjänsten och analyserade materialet genom kvalitativa forskningsmetoder med förankring i Karasek och Theorells krav-kontroll-stöd-modell. Undersökningen visar att arbetsgruppen utgör en styrka för närvårdarna i hemtjänsten. Det är från gruppen man erhåller det sociala stödet bl a genom att tillsammans kunna prata av sig om det som upplevs som tungt. Det är också i gruppen man kommer överens om gemensamma strategier för att kunna genomföra förändringar. Emedan förmannen är otydlig i sitt ledarskap har arbetsgruppen stort beslutsutrymme vad gäller vissa faktorer i arbetet. Detta är inte alltid positivt och benägenheten att gå på arbete fast man enligt sin egen bedömning borde vara hemma pga ohälsa( s k sjuknärvaro)förekommer. Eftersom närvårdaren genom sin frånvaro förorsakar merarbete för sina arbetskamrater, kommer hon på jobb istället för att bli hemma. I längden kan hälsan hos den enskilda påverkas negativt av detta. För att må bra i arbetet är det viktigt att närvårdarna får vara med och påverka på arbetsplatsen. Listan med arbetsturer är central och möjligheterna att ge önskemål om kommande arbetsturer tillskrivs stor betydelse. De intervjuade närvårdarna ser direkta kopplingar mellan att få påverka och må bra, t o m att hållas friska. Mina viktigaste källor: Anttonen, A. & Sipilä, J.(2000) Suomalainen sosiaalipolitiikkaa. Jyvsäkylä: Vastapaino Astvik, G. m fl (1994) Vårdbiträde i öppen hemtjänst. Stockholm: Arbetsmiljöinstitutet Theorell, T. (2003) Är ökat inflytande bra för folkhälsan? Bollnäs: Statens folkhälsoinstitut
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: kotipalvelut
työehtosopimukset
hemtjänst
arbetsvillkor
påverka
bemästring
socialt stöd
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.84Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record