Uudet valuuttakriisiteoriat ja niiden relevanssi Aasian, Venäjän ja Turkin kriiseissä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/9971
Title: Uudet valuuttakriisiteoriat ja niiden relevanssi Aasian, Venäjän ja Turkin kriiseissä
Author: Lukkarila, Johanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2002-09-23
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/9971
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan uusia valuuttakriisiteorioita ja niiden relevanssia toteutuneissa kriiseissä. Valuuttakriisikirjallisuuden aikaisempaa kehitystä selvitetään lyhyesti, mutta teoreettisen osuuden painopiste on Aasian kriisin jälkeen syntyneillä valuuttakriisiteorioilla. Suuntaus kiinteistä valuuttakursseista kelluviin on johtanut puhtaiden valuuttakriisien vähenemiseen, ja painopiste kirjallisuudessa on siirtynyt yleisempien rahoituskriisien ja systemaattisten kriisien tutkimiseen. Tyypillisesti uuden kriisiepisodin toteutumisen jälkeen on syntynyt uusi mallisukupolvi. Koska valuuttakriisikirjallisuutta on kritisoitu siitä, että uuden kriisin toteutuessa vanhat mallit menettävät merkityksensä, tarkastelen uusien teorioiden relevanssia Aasian, Venäjän ja Turkin kriiseissä. Uudet valuuttakriisimallit syntyivät, kun Aasian kriisin ymmärtäminen vanhoilla malleilla näytti vaikealta. Uusia valuuttakriisimalleja voidaan luonnehtia pankkikeskeiseksi näkemykseksi valuuttakriiseistä ja ne painottavat pääomatasetta kahden aikaisemman sukupolven painottaessa vaihtotasetta. Uusissa malleissa yhdistetään pankki- ja valuuttakriisitutkimusta. Perinteisiä pankkipakomalleja on laajennettu avoimeen talouteen ja toisaalta on tarkasteltu, millä tavalla rahoitussektorin tyypilliset piirteet, kuten moraalikato, voivat johtaa valuutan romahdukseen. Kirjallisuudessa ei ole yksiselitteistä jakoa malleille, mutta teorioissa voidaan nähdä kulkevan kaksi päälinjaa: pankkien tasemallit ja valuutta- tai pankkipakomallit. Kriisit ovat vaikeasti selitettävissä vain yhdentyyppisellä mallilla. Toteutuneet kriisiepisodit eroavat toisistaan empirian valossa huomattavasti, minkä vuoksi uusien mallien luominen on perusteltua. Aasian, Venäjän ja Turkin kriisien tarkastelu osoittaa selvästi uusien kriisimallien olleen tarpeellisia. Aasian kriisissä oli piirteitä molemmista uusista teoriasuuntauksista, sillä kriisiin vaikuttivat sekä heikentyneet talouden perustekijät ja odotukset hallituksen takuista että sijoittajien paniikin aiheuttama pääomapako. Vaikka Venäjän kriisi vastasi enemmän perinteisiä kriisimalleja, kriisi levisi myös pankkisektorille, joten sillä on yhtymäkohtia kaksoiskriisimalleihin. Myös Turkin kriisissä pankki- ja valuuttakriisit nivoutuivat toisiinsa ja kriisin taustalla oli useita uusien kriisimallien tekijöitä, kuten odotukset julkisista takuista, heikko ja säätelemätön pankkisektori, kasvava lyhytaikainen ulkomainen velka sekä sijoittajien paniikki. Perinteiset teoriat eivät kuitenkaan ole menettäneet merkitystään, vaan uusien mallien luominen ja mallien yhdistäminen on tarpeen, jotta kriiseihin johtaneita syitä voidaan ymmärtää paremmin. Tärkeimmät käytetyt lähteet: 'Corsetti, Pesenti ja Roubini' (1998, 1999), 'Goldfajn ja Valdes' (1997), 'Radelet ja Sachs' (1998) ja Rajan (2001).
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: valuuttakriisi
pankkikriisi
Aasia
Venäjä
Turkki


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.07Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record