Suomen EU-puheenjohtajuussihteeristö : Suomen EU-puheenjohtajakauden 1999 kokousjärjestelyjen suunnittelun ja toteutuksen tuloksellisuuden arviointi

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/9993
Title: Suomen EU-puheenjohtajuussihteeristö : Suomen EU-puheenjohtajakauden 1999 kokousjärjestelyjen suunnittelun ja toteutuksen tuloksellisuuden arviointi
Author: Simula, Anu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2002-01-07
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/9993
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä pro gradu-työssä kuvailtiin ja arvioitiin, millä tavoin ja miten hyvin Suomen EU-puheenjohtajuussihteeristö (EUP) suunnitteli ja toteutti keskitetyn kokousmallin avulla vuoden 1999 EU-puheenjohtajakauden Suomessa pidettävien kokousten järjestelyt. Tutkimuksessa hyödynnettiin kahta tarkastelutasoa. Ensisijaisena, mikrotason, kohteena oli EUP:n hallinnoima keskitetty kokousmalli, jonka puitteissa suunniteltiin ja toteutettiin Suomessa järjestettävät EU-puheenjohtajakauden kokouspalvelut, joita sihteeristön asiakasministeriöt tilasivat kokouksiinsa. Toissijaiseksi tarkastelukohteeksi otettiin makrotaso eli Suomen EU-puheenjohtajakauden hallinto-organisaatio niiltä osin, kuin sen toiminta vaikutti EUP:n käytäntöihin. Toteutettu pro gradu -työ on tutkimustyypiltään kvalitatiivinen arviointitutkimus, jota varten haastateltiin yhteensä viittätoista EUP:n ja sihteeristön asiakasministeriön virkamiestä. Tutkielmassa hyödynnettiin kahdenlaista arviointinäkökulmaa. Aluksi käytettiin prosessiarviointia suunnitteluprosessin eri osatekijöiden analysoimiseen. Tarkoituksena oli tavoittaa "sisäpiirin" (EUP:n ja ministeriöiden virkamiesten) näkemys keskitetyn kokousmallin suunnittelu- ja toimintamekanismien heikkouksista ja vahvuuksista. Tutkimuksessa hyödynnettiin myös summatiivista arviointia, jolloin arvioitiin kokonaisvaltaisesti toiminnan tuotoksia eli kokouksia - onnistuivatko kokousjärjestelyt tavoitteiden mukaisesti. EUP:n hallinnoimaa keskitettyä kokousmallia esitettiin hajautettua vaihtoehtoa paremmaksi taloudellisuus (keskitetyt hankinnat), tehokkuus (tulkkauksen koordinointi ja osaamisen kehittyminen) sekä yhdenmukaisuus (kokousten toiminnallisen ja visuaalisen ilmeen suhteen) perusteluin, joiden toteutumista tutkielmassa niin ikään pyrittiin seuraamaan. Taloudellisuus ja tehokkuus perustelut nivoutuivat arviointikriteereinä sujuvasti tutkimuksessa sovellettuun laajempaan tuloksellisuuskäsitteeseen. Kolmantena kriteerinä käytettiin asiakasvaikuttavuutta (asiakaspalvelukykyä), jolloin pyrittiin tarkastelemaan EUP:n tarjoamien palvelujen vastaavuutta ministeriöiden esittämiin tarpeisiin. Varsinaisen puheenjohtajakauden aikana EUP:n hallinnoiman keskitetyn mallin perustelukriteerit osoittautuivat suurelta osin paikkansa pitäviksi. Suomen ensimmäinen puheenjohtajakausi oli järjestelyiltään varsin menestyksekäs, sillä kangertelevan alun jälkeen kokoukset onnistuttiin toteuttamaan tehokkaasti ja vieläpä arvioitua edullisemmalla budjetilla. Niukkojen tulkkausresurssien koordinointi onnistui hyvin, sillä jokaisessa kokouksessa oli riittävästi tulkkaushenkilökuntaa. Niin ikään yhtenäisen visuaalisen ja toiminnallisen kokonaisuuden luominen toteutui suurelta osin, vaikkakin ministeriöiden kokouskutyymien kunnioittaminen (hyvä asiakaspalvelu) edellytti kompromisseja myös EU-puheenjohtajuussihteeristön puolelta.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: EU
EU-puheenjohtajuus
arviointi
hallinto


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.05Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record