Sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita edeltävä poliittinen päätöksenteko Suomessa ja Ruotsissa : Vertaileva tutkimus suomalaisten ja ruotsalaisten joukkojen osallistumisesta Afganistanin ja Libanonin operaatioihin

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/9994
Title: Sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita edeltävä poliittinen päätöksenteko Suomessa ja Ruotsissa : Vertaileva tutkimus suomalaisten ja ruotsalaisten joukkojen osallistumisesta Afganistanin ja Libanonin operaatioihin
Author: Sistonen, Suvi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2007-09-10
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/9994
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan kriisinhallintaoperaatioita edeltävää päätöksentekoa Suomessa ja Ruotsissa. Merkittäväksi tarkastelun tekee Suomen ja Ruotsin tiivistynyt turvallisuuspoliittinen yhteistyö, joka näkyy niin käytännön tason sotilaallisessa työskentelyssä kuin maiden poliittisen johdon lisääntyneenä vuoropuheluna turvallisuuspoliittisista ratkaisuista. Myös yhteisellä taisteluosastotoiminnalla on merkittävä rooli. Lisäksi taustalla vaikuttaa sotilaallisen kriisinhallinnan muuttunut toimintakenttä, jossa Yhdistyneiden Kansakuntien rinnalle on noussut uudella tavalla merkittäviä toimijoita, kuten Pohjois-Atlantin puolustusliitto, Nato sekä Euroopan unioni. Tätä taustaa vasten, on tärkeää selvittää maiden kansainväliseen kriisinhallintaan liittyvää kansallisen tason valmistautumista. Tässä operaatioihin osallistumista edeltävällä päätöksenteolla on merkittävä rooli. Varsinainen tutkimuskysymys kuuluu seuraavasti: Onko Suomen ja Ruotsin poliittisessa päätöksenteossa koskien kansainväliseen kriisinhallintaan osallistumista huomionarvoisia eroja? Lisäksi pohditaan, miten kansainvälisen sotilaallisen toiminnan muutokset näkyvät päätöksenteossa ja, onko ruotsalaisessa päätöksenteossa piirteitä, joihin suomalaisessa päätöksenteossa tulisi kehittää? Tutkielmassa analyysi muodostetaan sekä perehtymällä päätöksentekonormeihin että havainnollistamalla tapauskohtaista päätöksentekoa. Tapauksina ovat ISAF (International Security Assistance Force)-operaatioon sekä UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon)-operaatioon liittyvä päätöksenteko Suomessa ja Ruotsissa. Tutkimusmenetelmänä on vertaileva tapaustutkimus. Analyysin keskeisimpänä aineistona ovat paitsi päätöksentekoon liittyvät viralliset asiakirjat ja lait myös Helsingin Sanomissa sekä Dagens Nyheterissä ilmestyneitä artikkeleita ajalta lokakuu 2001 – tammikuu 2002 sekä elokuu 2006 – joulukuu 2006. Lisäksi käytetään kirjallisuuslähteitä sekä asiantuntijahaastatteluita. Tutkimustuloksista tarkasteltaessa esille nousee kaksi seikkaa. Ensinnäkin, ruotsalainen kriisinhallintaoperaatiohin osallistumista koskeva päätöksenteko on varsin suoraviivaista. Tähän verrattuna suomalainen päätöksenteko vaikuttaa kovin moniportaiselta. Toiseksi, suomalaiseen päätöksentekoprosessiin verrattuna ruotsalainen päätöksenteko näkyy varsin vähän julkisessa keskustelussa. Tuloksista käykin ilmi, että suomalaisessa päätöksentekoprosessissa korostuu koko kansan tuen voittaminen joukkojen lähettämiseksi ja kriisinhallintatoiminnan mieltäminen suomalaisia yhdistäväksi asiaksi. Tässä suhteessa ruotsalaisessa päätöksentekoprosessissa korostuu kriisinhallintatoimintaan osallistuminen osana suurempaa kokonaisuutta. Toisaalta, myös suomalainen järjestelmä toimii nopeasti ja tehokkaasti, mikäli poliittinen tahto ja kansalaismielipide tukevat operaatioon osallistumista. Tutkielmassa päädytään siihen, että uudenlaisen kriisinhallinnan, ja erityisesti taisteluosastotoiminnan, kannalta katsottuna ongelmalliseksi päätöksentekoprosessin voi Suomessa tehdä nimenomaan tekeillä olevien päätöksien sijoittuminen kulloinkin julkisen keskustelun kohteeksi; yhä riskialttiimmat operaatiot tarvinnevat kansan tuen, samalla kun päätökset niihin osallistumisesta on tehtävä nopeasti.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: poliittinen päätöksenteko
kriisinhallinta
turvallisuuspolitiikka
Afganistan
Libanon
Suomi
Ruotsi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.33Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record