Väestön ikääntymisen endogeeniset vaikutukset talouskasvuun

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/9997
Title: Väestön ikääntymisen endogeeniset vaikutukset talouskasvuun
Author: Järvinen, Jari
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2005-09-16
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/9997
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Viimeisen vuosikymmenen aikana on tutkittu paljon väestön ikääntymisen aiheuttamia välittömiä vaikutuksia talouteen, kuten esimerkiksi kasvavia eläkemenoja. Väestön ikääntyminen aiheuttaa kuitenkin muitakin vaikutuksia, kuten muutoksen äänestäjäpopulaation rakenteeseen. Tässä tutkielmassa päämääränä on tutkia äänestäjäpopulaation rakennemuutoksen aiheuttamaa vaikutusta tulevaisuuden talouskasvuun. Tutkielmassa vertailen kahta mallia, joissa tulevaisuuden talouskasvun määrää poliittisessa prosessissa määräytyvä veroprosentti. Verorosentin vaikutusmekanismissa verotuloilla rahoitetaan koulutus, joka määrää talouden inhimillisen pääoman määrän ja tätä kautta tulevaisuuden talouskasvun. Poliittisessa prosessissa vastakkaisia preferenssejä edustavat työikäiset ja eläkeläiset, joista työikäiset preferoivat positiivista veroprosenttia ja eläkeläiset nollaveroprosenttia. Tutkielmassa esittelemissäni malleissa päädytään vastakkaisiin päätelmiin; toisessa väestön ikääntymisen vaikutus on positiivinen ja toisessa negatiivinen. Tavoitteena on selvittää tulosten erojen syyt. Ensimmäisenä tutkielmassa esittelen Gradstein ja Kaganovichin Journal of Public Economics -lehdessä vuonna 2004 julkaistun artikkelin, jossa esitellyssä mallissa väestön ikääntyminen mallinnetaan odotuseliniän kasvun kautta. Ihmisten odotuseliniän kasvaessa heidän kiinnostuksensa eläkeikää kohtaan kasvaa ja he haluavat suuremman tuoton säästöilleen, mikä on saavutettavissa ainoastaan korkeamman inhimillisen pääoman kautta. Tämän vuoksi he preferoivat korkeampaa veroprosenttia. Mallissa oletetaan koko talouden hyvinvoinnin maksimoiva poliittinen prosessi, mikä mahdollistaa korkeamman veroprosentin ja tätä kautta korkeamman tulevaisuuden talouskasvun. Toisessa tutkielman pääartikkeleista Holtz-Eakin, Lovely ja Tosun Journal of Macroeconomics -lehdessä vuonna 2004 julkaistussa artikkelissa väestön ikääntyminen mallinnetaan syntyvyyden kasvuvauhdin hidastumisena. Mallissa oletetaan poliittiseksi prosessiksi mediaaniäänestäjämalli. Väestön ikääntyminen muuttaa mediaaniäänestäjän henkilöllisyyttä pienempää veroprosettia preferoivien suuntaan ja näin aiheuttaa negatiivisen vaikutuksen tulevaisuuden talouskasvuun. Tutkielmassa laajennan esittelemäni mallit käsittämään molemmat väestön ikääntymisen mallintamistavat, minkä jälkeen tutkin mallintamistapojen vaikutusta tuloksiin yhdessä artikkeleissa oletettujen äänestysmallien kanssa. Tämän jälkeen tutkin vielä eläkeläisten osuuden maailmanlaajuisen kasvun vaikutusta ja etenkin tulevaisuudessa mahdollisen eläkeläisten enemmistön aiheuttamia vaikutuksia talouskasvuun.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: ikääntyminen
talouskasvu
työikäiset
eläkeläiset
äänestyskäyttäytyminen
veropolitiikka
syntyvyys
elinikä


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.92Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record