Suomen mallin synty

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10224/4070

Citation

Yhteiskuntapolitiikka 72 (2007) : 5, s. 475-492

Title: Suomen mallin synty
Author: Bergholm, Tapio
Contributor organization: Department of History
Historian laitos
Historiska institutionen
Publisher: Stakes
Date: 2007
Language: fin
ISSN: 1455-6901
URI: http://hdl.handle.net/10224/4070
Abstract: Tässä artikkelissa paneudutaan sosiaalilainsäädännön uudistusten ja työmarkkinasuhteiden muutoksen dynaamiseen yhteen kietoutumiseen vuosina 1959–1961. Suomen työmarkkinajärjestöjen välinen kompromissi ja niiden vaikutusvallan kasvu sosiaali- ja talouspolitiikassa on aiemmassa tutkimuksessa ajoitettu joko työeläkelakien hyväksymiseen vuonna 1961 tai ensimmäisiin tulopoliittisiin ratkaisuihin 1968–1969. Vuosiloma- (1960), työttömyysturva- (1960) ja työeläkelakien (1961) synty sekä ensimmäisen keskitetyn työmarkkinaratkaisun teko (1960) muodostivat prosessin, jossa STK:n ja SAK:n keskinäiset suhteet muovautuivat aivan uudella tavalla luottamukselliseen vuorovaikutukseen perustuviksi. Näin syntyi Suomen malli, jossa työmarkkinajärjestöillä on ollut vahva vaikutusvalta sosiaalipoliittisten ratkaisujen sisältöön. This paper explores the birth of the Finnish welfare state model. This is a controversial area, for two reasons. First, it is highly debatable whether such a model exists in the first place. Secondly, even among those scholars who agree that the model does exist, opinions differ widely on the key actors, periods and episodes in the making of this model.
Subject (ysa): työmarkkinapolitiikka
sosiaalioikeus
hyvinvointivaltio
Suomi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
suomen_mallin_synty_yp2007.pdf 168.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record