Luottamusmiesten sitoutuminen yritykseen ja ammattijärjestöönsä

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:951-555-834-4
Julkaisun nimi: Luottamusmiesten sitoutuminen yritykseen ja ammattijärjestöönsä
Tekijä: Pöllänen, Kari
Muu tekijä: Svenska handelshögskolan, institutionen för företagsledning och organisation, ekonomisk politologi
Swedish School of Economics and Business Administration, Department of Management and Organisation, Political Science
Kuuluu julkaisusarjaan: Working Papers - 503
ISSN: 0357-4598
ISBN: 951-555-834-4
Tiivistelmä: Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa luottamusmiesten organisaatio- ja ammattijärjestösitoutumiseen liittyviä tekijöitä sekä kuvata eri tavoin sitoutuneita ryhmiä. Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat siten: Rapauttavatko hyvät esimies-alaissuhteet ja sujuviksi koetut neuvottelusuhteet työnantajan ja ammattiyhdistyksen välillä perustaa luottamusmiesten ammattijärjestösitoutumiselta? Mitkä tekijät vaikuttavat luottamusmiehen organisaatio- ja ammattijärjestösitoutumisen taustalla? Tutkimustulokset osoittavat, että oman johtajan/esimiehen ja luottamusmiehen välinen molemminpuolinen hyväksyntä ja siitä syntynyt motivoituneisuus ja työtyytyväisyys yhdistyneenä pitkän työsuhteen antamaan turvallisuuden tunteeseen ovat voimakkaammin pääkonttorien luottamusmiesten organisaatiositoutumisen taustalla. Kun taas kentän luottamusmiesten työssään kokema epävarmuus, oman työn autonomian puute, haasteeton työnjohtoilmasto tuntuivat aiheuttavan enemmän kritiikkiä työorganisaatiota kohtaan ja suuntaavan samaistumista oman ammattijärjestön suuntaan. Enemmistö tutkimuksen luottamusmiehistä oli kuitenkin kaksoissitoutuneita ja he kokivat ammattiliittonsa ja työnantajansa välisten suhteiden perustuvan yhteistyöhön ja luottamukseen organisaation johtoon. Luottamusmiesten sitoutuminen professioon ja työnantajaan näyttäisi olevan toinen vaihtoehtoinen tulevaisuuden kaksoissidoksen malli.
URI: http://hdl.handle.net/10227/187
URN:ISBN:951-555-834-4
Päiväys: 2004-04-29
Avainsanat: johtaminen
luottamusmies
ennakkoluulot
vakuutus
kaksoissitoutuminen
työelämän suhteet
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
503-951-555-834-4.pdf 257.0KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot