Luottamusmiesten sitoutuminen yritykseen ja ammattijärjestöönsä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:951-555-834-4
Title: Luottamusmiesten sitoutuminen yritykseen ja ammattijärjestöönsä
Author: Pöllänen, Kari
Contributor: Swedish School of Economics and Business Administration, Department of Management and Organisation, Political Science
Publisher: Svenska handelshögskolan
Date: 2004-04-29
Language: en
Number of pages: 1837 bytes
Belongs to series: Working Papers - 503
ISBN: 951-555-834-4
ISSN: 0357-4598
URI: http://hdl.handle.net/10227/187
http://urn.fi/URN:ISBN:951-555-834-4
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa luottamusmiesten organisaatio- ja ammattijärjestösitoutumiseen liittyviä tekijöitä sekä kuvata eri tavoin sitoutuneita ryhmiä. Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat siten: Rapauttavatko hyvät esimies-alaissuhteet ja sujuviksi koetut neuvottelusuhteet työnantajan ja ammattiyhdistyksen välillä perustaa luottamusmiesten ammattijärjestösitoutumiselta? Mitkä tekijät vaikuttavat luottamusmiehen organisaatio- ja ammattijärjestösitoutumisen taustalla? Tutkimustulokset osoittavat, että oman johtajan/esimiehen ja luottamusmiehen välinen molemminpuolinen hyväksyntä ja siitä syntynyt motivoituneisuus ja työtyytyväisyys yhdistyneenä pitkän työsuhteen antamaan turvallisuuden tunteeseen ovat voimakkaammin pääkonttorien luottamusmiesten organisaatiositoutumisen taustalla. Kun taas kentän luottamusmiesten työssään kokema epävarmuus, oman työn autonomian puute, haasteeton työnjohtoilmasto tuntuivat aiheuttavan enemmän kritiikkiä työorganisaatiota kohtaan ja suuntaavan samaistumista oman ammattijärjestön suuntaan. Enemmistö tutkimuksen luottamusmiehistä oli kuitenkin kaksoissitoutuneita ja he kokivat ammattiliittonsa ja työnantajansa välisten suhteiden perustuvan yhteistyöhön ja luottamukseen organisaation johtoon. Luottamusmiesten sitoutuminen professioon ja työnantajaan näyttäisi olevan toinen vaihtoehtoinen tulevaisuuden kaksoissidoksen malli.
Subject: johtaminen
luottamusmies
ennakkoluulot
vakuutus
kaksoissitoutuminen
työelämän suhteet
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
503-951-555-834-4.pdf 257.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record