Domännamnstvister och ond tro - En rättslig analys av UDRP, särskilt med tanke på begreppet ond tro i artikel 4.a.iii

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:951-555-739-9
Title: Domännamnstvister och ond tro - En rättslig analys av UDRP, särskilt med tanke på begreppet ond tro i artikel 4.a.iii
Author: Sund-Norrgård, Petra
Other contributor: Svenska handelshögskolan, institutionen för redovisning och handelsrätt, handelsrätt
Hanken School of Economics, Department of Accounting and Commercial Law, Commercial Law
Publisher: Svenska handelshögskolan
Date: 2002-10-25
Language: swe
Belongs to series: Research Reports - 56
ISBN: 951-555-739-9
ISSN: 0357-5764
URI: http://hdl.handle.net/10227/242
http://urn.fi/URN:ISBN:951-555-739-9
Abstract: Internets ökade betydelse gjorde att företagen började inse vilka problem som kan uppstå av att en webbsida med ett domännamn i form av deras varumärke olovligen handhas av en utomstående part. Konflikterna blev därför fler medan existerande tvistlösningsmekanismer ansågs dyra, tungrodda och ineffektiva. Ur detta behov föddes sedermera Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP). Detta internationella tvistlösningsförfarande skapades för att tillämpas på s.k. cybersquatting, dvs. situationer där domännamn, som inkräktar på andras varu- eller servicemärken, registreras i ond tro t.ex. för framtida försäljning. Jag granskar i denna avhandling huvudsakligen förutsättningarna för överföring eller upphävning av domännamnsregistreringar i enlighet med UDRP, varför jag fokuserar på artikel 4.a och då i synnerhet på innebörden av begreppet ”registrering och användning i ond tro”. Arbetet bygger huvudsakligen på en analys av de avgöranden som fattats inom ramen för UDRP. Syftet är att genom en systematisk undersökning av tillämpningen av begreppet ond tro beskriva och utvärdera rättstillämpningen inom UDRP. De granskade avgörandena är 396 st. till antalet och har meddelats under tidsperioden 14.1.2000-15.8.2001.
Subject: cybersquatting
domännamn
icann
internet
ond tro
tvistlösning
udrp
varumärke
wipo
Rights: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
56-951-555-739-9.pdf 568.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record