DHanken: Login

Framtidens television. Vissa marknadsförings- och upphovsrättsliga spörsmål

Show full item record

Files in this item

Files Size Format View
66-978-951-555-997-5.pdf 1.054Mb PDF View/Open
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-linkto: http://hdl.handle.net/10227/293
Title: Framtidens television. Vissa marknadsförings- och upphovsrättsliga spörsmål
Author: Enkvist, Joachim
Contributor: Hanken School of Economics, Department of Accounting and Commercial Law, Commercial Law
Belongs to series: Research Reports - 66
ISSN: 0357-5764
ISBN: 978-951-555-997-5
Abstract: Den här boken handlar om framtidens television och vissa marknadsförings- och upphovsrättsliga spörsmål som aktualiseras i samband med nya former av televisionssändningar. TV-tekniken har utvecklats mycket under de senaste åren, och det är framförallt sändningstekniken som har genomgått de största förändringarna. Tyngdpunkten i detta arbete har lagts på förmedling av TV-sändningar över Internet med hjälp av P2P-tekniken (peer-to-peer) och vilka marknadsförings- och upphovsrättsliga spörsmål detta aktualiserar. Den nya förmedlingstekniken möjliggör en rad nya marknadsföringsmetoder, och i boken behandlas hur dessa metoder förhåller sig till nuvarande marknadsföringsrättsliga reglering. Förmedling av upphovsrättsskyddat material över Internet har inneburit ett flertal reformer av gällande upphovsrättslagstiftning i syfte att stärka rättsinnehavarnas ensamrätt. En viktig fråga som boken behandlar är hur gällande upphovsrättslagstiftning skall tolkas i förhållande till nya distributionsformer över Internet. I boken tas även upp frågor i anknytning till problemet med att en stor del av det material som förmedlas över Internet sker utan rättsinnehavarens samtycke, vilket innebär en ekonomisk förlust för rättsinnehavaren. I boken framläggs alternativa lösningar för hur förmedlingen över Internet kan tilldela rättsinnehavaren ekonomisk ersättning, trots att förmedlingen är avgiftsfri.
URI: http://hdl.handle.net/10227/293
URN:ISBN:978-951-555-997-5
Date: 2008-11-07
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account