Nyttighetsmodeller: Ett ändamålsenligt innovationsskydd

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-232-030-8
Julkaisun nimi: Nyttighetsmodeller: Ett ändamålsenligt innovationsskydd
Tekijä: Björkwall, Pia
Muu tekijä: Svenska handelshögskolan, institutionen för redovisning och handelsrätt, handelsrätt
Hanken School of Economics, Department of Accounting and Commercial Law, Commercial Law
Opinnäytteen taso: Väitöskirja
Kuuluu julkaisusarjaan: Economics and Society - 196
ISSN: 0424-7256
ISBN: 978-952-232-030-8
Tiivistelmä: Nyttighetsmodellskydd är avsett för sådana tekniska uppfinningar som inte har den uppfinningshöjd som förutsätts för patentskydd. Samtidigt är en av lagstiftningens målsättningar att skyddet tack vare en förenklad registreringsprocess skall fungera som ett ”snabbare, billigare och enklare” alternativ till patentskyddet. Skyddsformen anses kunna ha flera viktiga funktioner i dagens kunskapsbaserade samhälle. Samtidigt är den dock kontroversiell. För det första erbjuder den skydd för uppfinningar som, enligt principerna bakom patenträttens uppfinningshöjd, faller inom området för normal teknikutveckling och följaktligen inte skall skyddas med ensamrätter. För det andra innebär det förenklade registreringsförfarandet att en ansökan om nyttighetsmodellskydd inte är föremål för samma ingående prövning som en patentansökan. Oprövade rättigheter anses skapa osäkerhet på marknaden, eftersom man inte med säkerhet kan veta vad som är skyddat. Syftet med avhandlingen är att kritiskt utvärdera huruvida nyttighetsmodellskyddet i sin nuvarande utformning utgör ett ändamålsenligt innovationsskydd. Argumentationen förs med stöd av den kunskap som erhålles genom att analysera skyddsformen ur olika perspektiv.
URI: http://hdl.handle.net/10227/367
URN:ISBN:978-952-232-030-8
Päiväys: 2009-06-02
Avainsanat: nyttighetsmodell
uppfinning
innovationsskydd
immaterialrättslig strategi
uppfinningshöjd
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
196-978-952-232-030-8.pdf 1.381MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot