Arbetsplatsens Betydelse - från Självklarhet till Medvetenhet

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:951-555-793-3
Title: Arbetsplatsens Betydelse - från Självklarhet till Medvetenhet
Author: Österåker, Maria
Contributor: Swedish School of Economics and Business Administration, Department of Management and Organisation, Management and Organisation
Thesis level: Doctoral thesis
Belongs to series: Economics and Society - 119
ISBN: 951-555-793-3
Abstract: Varför är arbetsplatsen en plats? Arbetsplatsens betydelse diskuterar den självklarhet som ofta karakteriserar en vetenskaplig diskussion om arbetsplatsen och dess fysiska existens. Tyngdpunkten inom platsforskningen har kommit att långt ligga på platsens utformning, på dess innehåll och skeenden istället för på platsen i sig. Den snabba informationsteknologiska utvecklingen leder emellertid till att man kan ifrågasätta huruvida dagens traditionella arbetsplatser med deras fysiska attribut överhuvudtaget behövs. En frigörelse från rummets och tidens restriktioner skulle medföra att en fysisk arbetsplats inte längre kunde ses som självklar. I en situation där individen behåller arbetet som aktivitet men förlorar sin kontakt med den traditionella arbetsplatsen (blir arbetsplatslös) uppstår ett behov av att veta om man samtidigt förlorar något betydelsefullt. Bör värden överföras från den traditionella arbetsplatsen till arbete under mera virtuella och gränslösa villkor och i så fall vilka? Arbetsplatsens betydelse söker en förståelse för den betydelse arbetstagarna sätter vid sin arbetsplats och framförallt vid det faktum att den är en fysisk plats. Intervjuer med distansarbetare och traditionella kontorsarbetare visar att arbetsplatsen legitimerar arbetet, avgränsar arbetet, stöder arbetstagaren i arbetet och stöder arbetstagaren som människa. Detta är enligt dem svaret på varför det ligger ett värde i att traditionellt se och uppleva arbetsplatsen som en fysisk plats.
URI: http://hdl.handle.net/10227/75
URN:ISBN:951-555-793-3
Date: 2003-11-28
Subject: arbetsplats
arbete
plats
distansarbete
fenomenologi
fenomenografi
intervjuteknik
stimuluskort
kvalitativ forskning
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
119-951-555-793-3.pdf 2.483Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record