Työikäisten astma Suomessa. Kyselytutkimus astmaa sairastavien terveydestä, terveyspalvelujen käytöstä ja kuntoutustarpeesta vuonna 1996

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10250/3305

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Työikäisten astma Suomessa. Kyselytutkimus astmaa sairastavien terveydestä, terveyspalvelujen käytöstä ja kuntoutustarpeesta vuonna 1996
Author: Aalto, A-M; Klaukka, T; Rissanen, P; Hakola, R; Kerppilä, S
Belongs to series: Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 43
ISSN: 1238-5050
ISBN: 951-669-473-X (nid.)
Abstract: Yli puolet astmaa sairastavista on työikäisiä. Vuoden 1998 lopussa heitä oli Kelan lääkeoikeusrekisterissä noin 100 000, ja kyseisenä vuonna heitä tuli rekisteriin yli 8 000 henkeä. Työikäisiä astmapotilaita on suhteessa väestöön eniten Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Keski-Suomessa ja Itä-Savossa, ja vähiten Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja Päijät-Hämeessä. Astma on työiässä yleisempi naisilla kuin miehillä. Stakesin ja Kelan vuonna 1996 kokoaman kyselyaineiston perusteella astma muuttuu työikäisten keskuudessa iän myötä vaikeammaksi. Potilaiden terveyteen liittyvä elämänlaatu on heikompi kuin muulla samanikäisellä väestöllä lukuun ottamatta lievää astmaa sairastavia. Tupakointi vaikeuttaa astmaa, mutta silti paljon oireilevista miehistä useampi kuin joka kolmas tupakoi säännöllisesti. Työikäisille astmapotilaille kertyi sairaudestaan itse maksettavia kustannuksia yhteensä noin 300 miljoonaa markkaa vuonna 1996. Kolmasosa meni kodin saneeraukseen. Vaikea astma aiheutti 61 % ja lievä 12 % sairaanhoidon kustannuksista. Kuntoutusta mielestään tarvitsevia oli selvästi enemmän kuin kuntoutuksessa olleita.
Description: 194 s.
URI: http://hdl.handle.net/10250/3305
Date: 1999
Subject: astma
astman vaikeusaste
terveyteen liittyvä elämänlaatu
kuntoutus
sairaanhoitopalvelut
Order price: 9,60 euroa


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record