Varhainen eläkkeelle siirtyminen - Suomen malli.

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10250/3341

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Varhainen eläkkeelle siirtyminen - Suomen malli.
Author: Hytti, H
Contributor organization: Kansaneläkelaitos Kela
Folkpensionsanstalten FPA
Social Insurance Institution of Finland Kela
Publisher: Kela
Date: 1998
Language: fin
Number of pages: 203
Belongs to series: Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia ; 32
ISBN: 951-669-451-9 (nid.)
ISSN: 1238-5050
URI: http://hdl.handle.net/10250/3341
Abstract: Minkälainen on ollut varhaisen työn jättämisen ja eläkkeelle siirtymisen suomalainen malli? Missä suhteessa olemme samanlaisia ja miltä kannalta erilaisia muihin maihin verrattuna? Mitkä tekijät selittävät suomalaista tomintatapaa? Tutkimuksessa etsitään vastausta näihin kysymyksiin suomalaisia väestö- ja rekisteriaineistoja analysoimalla sekä kansainvälisin vertailuin. Tutkimus problematisoi monia päivänkohtaisissa keskusteluissa itsestään selviksi muodostuneita käsityksiä. Näin se pyrkii osaltaan vastaamaan ikääntyvän väestön haasteista johtuvaan lisääntyneeseen tiedontarpeeseen.
Subject: pohjoismainen malli
Subject (yso): varhaiseläkkeet
työttömyysturva
ikääntyneet
elinkaari
hyvinvointivaltio
Order price: 8,60 euroa


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record