Kohorttierot 65-69-vuotiaiden henkilöiden toimintakyvyssä, terveydessä ja harrastustoiminnoissa. Havaintoja Ikivihreät-projektin kohorttivertailututkimuksesta vuosilta 1988 ja 1996.

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10250/3346

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Kohorttierot 65-69-vuotiaiden henkilöiden toimintakyvyssä, terveydessä ja harrastustoiminnoissa. Havaintoja Ikivihreät-projektin kohorttivertailututkimuksesta vuosilta 1988 ja 1996.
Other contributor: Heikkinen, E.
Lampinen, P.
Suutama, T.
Contributor organization: Kansaneläkelaitos Kela
Folkpensionsanstalten FPA
Social Insurance Institution of Finland Kela
Publisher: Kela
Date: 1999
Language: fin
Number of pages: 259
Belongs to series: Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia ; 47
ISBN: 951-669-482-9 (nid.)
ISSN: 1238-5050
URI: http://hdl.handle.net/10250/3346
Abstract: Julkaisu koostuu erillisartikkeleista, joissa kuvataan perustulokset Ikivihreät-projektin 65-69-vuotiaiden miesten ja naisten kohorttivertailututkimuksesta. Tutkimuksen aineistot on koottu tutkittavien kotona vuosina 1988 ja 1996 tehdyin haastatteluin. Vuonna 1988 tutkittavien joukon muodostivat vuosina 1914-23 syntyneiden 800 henkilön satunnaisotoksen 65-69-vuotiaat (1919-23 syntyneet; n = 451). Heistä haastateltiin 362 henkilöä (80 % tavoitettavissa olleista). Vuonna 1996 perusjoukkona olivat vuosina 1927-31 syntyneet jyväskyläläiset, joista tutkimukseen valittiin 403 henkilön satunnaisotos. Heistä haastateltiin 320 henkilöä (79 %). Artikkeleissa tarkastellaan haastateltujen elinoloja ja terveyttä sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Yhteenvedossa kuvataan aihealueittain tutkimuksen tärkeimmät havainnot ja esitetään niihin liittyviä päätelmiä.
Subject: kohorttivertailututkimus
harrastustoiminnot
Subject (yso): ikääntyneet
elinolot
fyysinen toimintakyky
psyykkinen toimintakyky
sosiaalinen toimintakyky
terveys
Order price: 9,60 euroa


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record