Kotitalouksien toimeentulon vertailua. Laskelmia vuoden 1998 kulutustutkimusaineistosta.

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10250/3429

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Kotitalouksien toimeentulon vertailua. Laskelmia vuoden 1998 kulutustutkimusaineistosta.
Author: Saarikallio, M
Publisher: Kela
Date: 2002
Belongs to series: Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 25
ISBN: 951-669-608-2 (nid.)
ISSN: 1455-0113
URI: http://hdl.handle.net/10250/3429
Abstract: Raportissa esitetään rakenteeltaan toisistaan poikkeavien kotitalouksien toimeentulon vertailussa käytettävien ekvivalenssiskaalojen eli kulutusyksikköasteikkojen ekonometrisen määrittämisen laskuvaiheet ja tulokset. Ekvivalenssiskaalojen avulla erikokoiset kotitaloudet voidaan saattaa vertailukelpoisiksi. Tämän raportin toimeentulo- ja tulonjakotutkimuksissa keskeiset skaalaluvut ottavat huomioon kulutuksessa esiintyvät taloudelliset mittakaavaedut ja niitä käyttämällä voidaan esimerkiksi kotitalouden lasten ikä ja määrä ja sen vaikutus taloudelliseen hyvinvointiin ottaa huomioon. Ekvivalenssiskaalat laskettiin raportissa erikseen pieni-, keski- ja suurituloisille kotitalouksille. Aineistona käytettiin Tilastokeskuksen vuoden 1998 kulutustutkimusaineistoa. Raportissa ekvivalenssiskaalat määritettiin kysyntäteoriaan perustuvalla empiirisellä menetelmällä, jossa kulutuskäyttäytymisen perusteella arvioitiin hyvinvointitason riippuvuus erilaisista kotitalouden rakenteellisista tekijöistä, kuten esimerkiksi kotitalouden jäsenten määrästä sekä päämiehen ja lasten ikärakenteesta. Tulosten mukaan kotitalouden koon kasvaessa kulutuksessa esiintyy mittakaavaetuja ja ne vaihtelevat hyödykeryhmittäin. Aikuisilla ja lapsilla on erilainen vaikutus skaalalukuihin. Tämän lisäksi lasten ikärakenne on merkityksellinen, sillä skaalaluvut vaihtelevat myös sen suhteen. Mitä suurituloisempi kotitalous on kyseessä, sitä vähemmän lisäjäsen kasvattaa suhteellista tulotarvetta. Päämiehen ikärakenne vaikuttaa siten, että tulotarve ensin kasvaa, mutta alkaa sitten pienentyä ikääntymisen myötä. Ikärakenteeseen reagoivat skaalaluvut tuovat uuden ulottuvuuden toimeentulotutkimukseen, jossa aikaisemmin käytetyissä asteikoissa ei ole ikätekijän vaikutusta mukana.
Description: 21 s.
Subject: Ekvivalenssiskaalat
kulutusyksikköluvut
tulonjakotutkimus
toimeentulotutkimus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record