Kuntoutustarpeen arviointi Kelan toimistoissa

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10250/7859

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Kuntoutustarpeen arviointi Kelan toimistoissa
Author: Takala, P
Belongs to series: Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 28
ISBN: 951-669-456-X (nid.)
Abstract: Kuinka hyvin on onnistuttu pitkään sairauslomalla olleiden kuntoutustarpeen arvioinnissa? Mitä ongelmia tässä työssä on havaittu? Mihin kehittämistyötä tulisi erityisesti suunnata? Vastauksensa mm. näihin kysymyksiin esittävät omasta näkökulmastaan Kelan toimistojen johtajat ja muut toimihenkilöt. Keskeiset ongelmat liittyvät yhteistyöhön ja työnjakoon Kelan yhteistyökumppanien kanssa, toimistojen työnjakoon, käytettävissä olevan ajan ja henkilöstön niukkuuteen, puutteelliseen koulutukseen, vaikeuteen saada asiakkailta tietoja ja motivoida heitä kuntoutukseen, asiakkaiden vähäiseen mahdollisuuteen vaikuttaa omaan kuntoutusasiaansa sekä riittämättömiin resursseihin. Kehittämisehdotuksissa toivotaan myös kuntoutustoiminnan tavoitteiden täsmentämistä ja toimistojen asiantuntijalääkärien panoksen lisäämistä.
Description: 91 s.
URI: http://hdl.handle.net/10250/7859
Date: 1998
Subject: kuntoutus
kuntoutustarpeen arviointi
Kansaneläkelaitos
Order price: 6,55 euroa


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record