Sosiaalipolitiikan kilpailevien ideologioiden vertailua. Hyvinvointivaltion eurooppalainen malli ja uusliberalismi vaihtoehtoisina esikuvina.

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10250/7877

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Sosiaalipolitiikan kilpailevien ideologioiden vertailua. Hyvinvointivaltion eurooppalainen malli ja uusliberalismi vaihtoehtoisina esikuvina.
Author: Ferge, Z; Hellsten, K; Kalimo, E; Purola, T
Contributor organization: Kansaneläkelaitos Kela
Folkpensionsanstalten FPA
Social Insurance Institution of Finland Kela
Publisher: Kela
Date: 1997
Language: fin
Number of pages: 37
Belongs to series: Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia ; 19
ISBN: 951-669-422-5 (nid.)
URI: http://hdl.handle.net/10250/7877
Abstract: Julkaisu esittelee ja vertailee eri näkökulmista ns. hyvinvointivaltion eurooppalaista mallia ja uusliberalismia sosiaalipolitiikan vaihtoehtoisina esikuvina. Raportti kuvaa näiden kahden mallin ideaalityyppisiä ominaispiirteitä ja eroja. Tarkastelu kohdistuu ajattelumallien pääpiirteisiin, sosiaalipolitiikan toimintaperiaatteisiin, toimeenpanijoihin, instituutioihin ja keinoihin kansallisvaltioiden tasolla sekä toimintaperiaatteisiin ja toiminnan seurauksiin yleismaailmallisella tasolla. Esitetty vertailu ei vastaa itse ideologian paremmuutta koskeviin kysymyksiin, mutta on hyödyllinen työkalu jokaiselle, joka haluaa tutkia tai suunnitella sosiaalipolitiikkaa tai ymmärtää sen kehittämistä.
Subject (yso): sosiaalipolitiikka
hyvinvointivaltio
uusliberalismi
Order price: 5,55 euroa


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record