Itsehoitovalmisteiden pakkausselosteiden luettavuus

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/1975/1161

Citation

Dosis 21 (2): 154-163

Title: Itsehoitovalmisteiden pakkausselosteiden luettavuus
Author: Lamminen, Saku; Airaksinen, Marja
Publisher: Suomen farmasialiitto
Date: 2005
Language: fi
Number of pages: 656199 bytes
ISSN: 0783-4233
URI: http://hdl.handle.net/1975/1161
Abstract: Tutkimuksen lähtökohtana on ollut tarkastella itsehoitolääkkeiden pakkausselosteiden luettavuutta ja sisältöä. Tarkoituksena on ollut selvittää, ovatko Suomessa myytävien itsehoitovalmisteiden pakkausselosteet luettavuudeltaan käyttäjilleen helppoja vai vaikeita. Taman lisäksi tarkasteltiin, minkälaisia pakkausselosteet ovat sisällöltään. Kärsiikö lääkeinformaation taso, jos pakkausselosteet ovat luettavuudeltaan helppoja? Pakkausselosteiden luettavuutta tutkittiin Wiion (1968, 1989) kehittämällä Suomen kieleen soveltuvalla Tekstut-luettavuusmittarilla. Mittausmenetelmä perustuu tutkimukseen, jossa on analysoitu kolmen eri lehtityypin kieliasujen tilastollisia ominaisuuksia. Analyysin pohjalta on muodostettu regressiokaava, joka parhaiten ennustaa tukittavan koemateriaalin lehtityypin. Tekstut-mittaria käyttäen pakkausselosteet luokiteltiin kieleltään erittain helpoiksi, helpoiksi, normaaleiksi, vaikeiksi ja hyvin vaikeiksi. Taman jälkeen osalle selosteista tehtiin sisältöanalyysi. Sisaltöanalyysissä selvitettiin, vastaavatko pakkausselosteet viranomaisvaatimuksia kokonsa, ulkoasunsa, sisältönsä, kirjasinkokonsa ja paperilaatunsa suhteen. Aineisto koostui kolmen yleisesti käytetyn itsehoitolääkeryhmän pakkausselosteista. Nämä olivat allergia-, vatsa- ja särkyläakkeitä. Niistä kerättiin 50 pakkausselosteen näyte toukokuussa 1999. Tutkimuksen tärkeimmät tulokset voidaan tiivistää seuraavasti: Keskimäärin itsehoitovalmisteiden pakkausselosteet ovat luettavuudeltaan erittain helppoa tai normaalia tekstiä. Luettavuuden keskiarvo oli 44,O asteikon ollessa 0-1 00. Yksittäisten osioiden tekstutarvot saattoivat kuitenkin olla erittain korkeita. Pakkausselosteiden välillä oli huomattavissa sisällöllisiä eroja. Eri valmistajien rinnakkaisvalmisteiden pakkausselosteissa saattoi olla merkittäviä eroja. Erinomaiset pakkausselosteet eivät kuitenkaan osoittautuneet luettavuudeltaan vaikeiksi. Eli informaation laadun ja määrän ei todettu suoraan vaikuttavan pakkausselosteiden luettavuuteen.
Subject: lääkkeet
pakkausmerkinnät
tuotetiedot
itsehoito
tuoteselosteet
pakkaukset
myyntipäällysmerkinnät


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
2005-airaksinen-itsehoitovalmisteiden.pdf 640.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record