Suomenpystykorvien polveutumismääritys elektroforeesimenetelmillä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151428
Title: Suomenpystykorvien polveutumismääritys elektroforeesimenetelmillä
Author: Karppinen, Kristiina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 1992
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151428
http://hdl.handle.net/1975/1217
Abstract: Tutkimuksessa selvitettiin suomenpystykorvien (n=255) plasmaproteiinien polymorfismia elektroforeettisin menetelmin. Yksisuuntaisen ja kaksisuuntaisen elektroforeesin, sekä isoelektronisen fokusoinnin avulla saatiin määritettyä kahdeksan polymorfista proteiinia, joiden geenifrekvenssit laskettiin. Tutkimuksen yhteydessä löydettiin kaksi ennen julkaisematonta alleelia. Aineisto jaettiin populaatio- ja perhemateriaaliryhmiin, joiden frekvenssejä vertailtiin. Frekvenssit erosivat tilastollisesti merkitsevästi ainoastaan yhden alleelin kohdalla. Geenifrekvenssien avulla laskettiin todennäköisyyksiä saada selville virheelliset vanhemmat. Käytettäessä kahdeksaa proteiinia on todennäköisyys saada erotettua väärä isä tai emä 96 %. Tämä on maksimaalinen todennäköisyys, joka saavutetaan, mikäli pentuja on viisi kappaletta. Jos pentuja on vain yksi, on todennäköisyys 73 %. Populaatio- ja perhemateriaaleilla ei ole eroa. Pennunvaihtotapaus (molemmat vanhemmat väärät) saadaan selvitettyä 89 % todennäköisyydellä. Käytännössä plasmaproteiineja käytetään koiralla eniten isyysmäärityksiin. Niitä voidaan käyttää myös koiran identifioimiseen ja lajin/rodun historian tutkimiseen.
Subject: plasmaproteiini
polymorfismi
geenifrekvenssi
Discipline: Animal Hygiene
Genetics
Kotieläinhygienia
Genetiikka
Husdjurshygien
Genetik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record