Sikalan terveydenhuoltosuunnittelun ATK-ohjelma

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151661
Title: Sikalan terveydenhuoltosuunnittelun ATK-ohjelma
Author: Virolainen, Juha
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 1997
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151661
http://hdl.handle.net/1975/1244
Abstract: Terveydenhuoltosuunnitelmien tarve on lisääntynyt oleellisesti viime aikoina. Työn helpottamiseksi oli oleellista kehittää tietokoneohjelma, jossa on valmiina normiarvoja ja ohjeistusta, sekä valmiudet tarkastella tilan senhetkistä terveystilannetta. Ohjearvot perustuvat pääasiassa LSO-2000 luokan suosituksiin emakko- ja lihasikalassa. Ohjelmaa alettiin kehittää excel-ohjelmaan, koska haluttiin laskea tiettyjä arvoja suoraan tilan antamista tiedoista ja tehdä tilannetta havainnollistavia kuvaajia. Ohjelma on jaettu useampaan osioon, joita käytetään tilan tarpeiden mukaan. Ensimmäisessä osiossa käsitellään tilan yleisiä tietoja ja muodostetaan tarvittaessa pääpiirteittäinen pohjapiirrustus. Seuraavana osiona on ruokinta, jossa on mm. ruokinnan tarkistusohjelma ja runkintanormit. Olosuhteet ovat seuraavaksi tarkastelun kohteena. Normiarvot ovat LS0-2000 sikaloita vastaavat. Tartunnoilta suojautuminen ja hoitorutiinit ovat seuraavat osiot. Molemmissa on ensin tilakohtainen tilannearvio ja sen jälkeen yleisiä ohjeistuksia aiheista. Sairausosiossa on käsitelty molempien sikalatyyppien pääasialliset sairaudet. Tähän on liitetty myös saneerausosia, jossa on keskeinen runko kapi-, porsasyskä-, ja dysenteriasaneerauksille. Tunnuslukuosiossa on kummankin sikalatyypin keskeisimmät tunnusluvut muutettu kuvaajiksi, joista voi helposti havainnollistaa tuotannon suunnan.
Subject: emakkosikala
lihasikala
Discipline: Animal Hygiene
Kotieläinhygienia
Husdjurshygien


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record