Mesofiiliset aeromonakset eli Aeromonas hydrophila sensu lato : Kirjallisuuskatsaus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151577
Title: Mesofiiliset aeromonakset eli Aeromonas hydrophila sensu lato : Kirjallisuuskatsaus
Author: Viljamaa-Dirks, S.
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 1990
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151577
http://hdl.handle.net/1975/1245
Abstract: Mesofiiliset aeromonakset ovat heterogeeninen ryhmä yleisesti ympäristössä, ennen kaikkea vesistöissä esiintyviä, gramnegatiivisia, oksidaasipositiivisia sauvabakteereita. Tällähetkellä ne voidaan jakaa liikkuviin lajeihin Aeromonas hydrophila, A.sobria, A.caviae (tai A.punctata tyyppi caviae), A. eucrenophila, A.veronii ja A. schubertii, sekä liikkumattomaan lajiin A. media. Lajimääritykset perustuvat biokemiallisten ominaisuuksien yhdistelmiin, joiden perusteella kanta voidaan sijoittaa todennäköiseen lajiin. Joidenkin lajien sisällä esiintyy DNA-hybridisaatioryhmiä, joita ei toistaiseksi voida erottaa toisistaan biokemiallisten ominaisuuksien perusteella. Aeromonakset on kauan tunnettu vaihtolämpöisten eläinten, erityisesti kalojen, taudinaiheuttajina. Kaloilla niiden aiheuttamat taudit liittyväterilaisiin stressitiloihin. Tasalämpöisten eläinten taudinaiheuttaJina mesofiilisiä aeromonaksia on kuvattu melko harvoin. Niitä on kuitenkin enenevässä määrin kuvattu humaanipatogeeneinä, mm. septikemioiden, haava-infektioiden ja gastro-enteriitin aiheuttajina. Niillä on useita ominaisuuksia, jotka voivat liittyä virulenssiin: toksisuus, adhesiivisuus, invasiivisuus ja pintaproteiinikerros (S-layer). Mesofiiliset aeromonakset tuottavat alpha- ja beta-hemolysiinejä, sekäsytotoonisia ja sytotoksisia enterotoksiineja. Erilaisia virulenssitekijöitä omaavia kantoja esiintyy yleisesti ympäristössä ja elintarvikkeissa. Mesofiilisten aeromonasten määräluonnonvesissä riippuu mm. veden ravinnerikkaudesta ja lämpötilasta. Niitä esiintyy myös vesijohtovedessä. Eläinperäisistäelintarvikkeista, mutta myös vihanneksista ja juureksista voidaan usein eristää mesofiilisiä aeromonaksia. Jääkaappisäilytys ei estä niiden kasvamista. Tunnetaan kuitenkin vain muutama mahdollisesti aeromonasten aiheuttama ruokamyrkytysepidemia. Mesofiilisten aeromonasten eristämiseen vedestä, elintarvikkeista tai ulosteesta on kehitetty useita selektiivisiä elatusaineita. Standardisoidutmenetelmät ja pitoisuuksien ohje-arvot kuitenkin puuttuvat.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record