cpe-positiivisen Clostridium perfringens tyypin A eri genotyyppien esiintyminen sian teurastamoympäristössä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151530
Title: cpe-positiivisen Clostridium perfringens tyypin A eri genotyyppien esiintyminen sian teurastamoympäristössä
Author: Malk, Ria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Food and Environmental Hygiene
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2007
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151530
http://hdl.handle.net/1975/7880
Thesis level:
Abstract: The purpose of the study was to determine the occurrence of various genotypes of cpe gene-carrying (cpe-positive) Clostridium perfringens type A and the general occurrence of C. perfringens in the scalding water before and after the scalding of pigs. The scalding water was collected from one small slaughterhouse on 6 different days. The scalding water was filtered through a hydrophobic grid membrane and the bacteria were grown on tryptose-sulfite-cycloserine (TSC) agar. The cpe-positive C. perfringens strains were found from the grid membrane using colony hybridization. By combining colony hybridization with grid membrane filtration it is possible to examine tens of thousands of colonies and isolate the cpe-positive C. perfringens strains among the colonies using only small sample sizes. The isolated C. perfringens strains were confirmed by multiplex PCR. Specific primers have been created to recognise various types of C. perfringens. Using these primers the existence of the genes coding alpha (cpa), beta (cpb), epsilon (etx), iota (iA) and enterotoxins (cpe) in the sample being examined can be determined. C. perfringens was found in five samples (83 %) taken after the scalding. C. perfringens was found in only one (17 %) sample taken before the scalding. There were no C. perfringens found in one (17 %) of the batches of samples. All isolated C. perfringens were type A. None of the isolates carried the cpe gene. Based on the present study the scalding water could not be shown to be a remarkable reservoir of strains of the cpe-positive C. perfringens type A. However cpe negative C. perfringens type A could be found in all but one batch of samples taken from the scalding water so it is possible that cpe positive strains will also end up in the water.Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää enterotoksiinigeeniä kantavan (cpe-positiivisen) Clostridium perfringens tyypin A eri genotyyppien sekä C. perfringensin yleistä esiintymistä sikojen kalttausvedessä ennen kalttausta ja kalttauksen jälkeen. Kalttausvettä haettiin yhdeltä pienteurastamolta kuutena eri päivänä. Kalttausvesi suodatettiin vettähylkivän verkkokalvon läpi ja kasvatettiin bakteereita tryptoosi-sulfiitti-sykloseriini (TSC) -agarilla. Kalvolta etsittiin cpe-positiivisia C. perfringens -kantoja pesäkehybridisaation avulla. Yhdistämällä pesäkehybridisaatio verkkokalvosuodatukseen pystytään jo pienillä näytemäärillä tutkimaan kymmeniätuhansia pesäkkeitä ja eristämään niiden joukosta cpe-positiiviset C. perfringens -kannat. Eristetyt C. perfringens -kannat varmistettiin multiplex-PCR:n avulla. C. perfringensin tyyppien tunnistamista varten on kehitetty spesifiset alukkeet, joilla voidaan määrittää alfa- (cpa), beta- (cpb), epsilon- (etx), iota- (iA) sekä enterotoksiinia (cpe) koodaavan geenin esiintyminen tutkittavassa näytteessä. C. perfringensiä osoitettiin viidestä (83 %) kalttauksen jälkeen otetusta näytteestä. Ennen kalttausta otetuista näytteistä C. perfringensiä löytyi ainoastaan yhdestä (17 %) näyte-erästä. Yhdestä näyte-erästä C. perfringensiä ei löytynyt lainkaan. Kaikki C. perfringens -isolaatit olivat tyyppiä A. Yksikään isolaatti ei kantanut cpe-geeniä. Tutkimuksen perusteella ei voitu osoittaa kalttausveden olevan merkittävä varasto cpe-positiivisille C. perfringens tyypin A kannoille. Kalttausvedestä löytyi kuitenkin yhtä näyte-erää lukuun ottamatta cpe-negatiivista C. perfringens tyyppiä A, joten myös cpe-positiivisten kantojen päätyminen sinne on mahdollista.
Subject: Clostridium perfringens
cpe
multiplex-PCR
pesäkehybridisaatio
Discipline: Food Hygiene
Elintarvikehygienia
Livsmedelhygien


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Malk_Ria_tiivistelmat.pdf 20.69Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record