Helsingin viheralueiden koristeomenapuulajikkeita

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211618
Title: Helsingin viheralueiden koristeomenapuulajikkeita
Author: Temmes, Outi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Applied Biology
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2008
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211618
http://hdl.handle.net/1975/8058
Thesis level: master's thesis
Discipline: Trädgårdsvetenskap
Horticulture
Puutarhatiede
Abstract: It is known that there are many unique and old plant varieties in the green areas of Helsinki. Especially city gardener Bengt Schalin has been known for his love towards flowering shrubs and trees. During his time (1946-57) many plantations of new and interesting varieties took place. The city of Helsinki has nowadays realised the value of those old plants and has taken part to KESKAS-research at 1980’s. Later during Helsinki KESKAS-project seven crab apples (Malus) were selected for propagation. The purpose of this research was to find hardy and beautiful old crab apple trees among the population found in the parks of Helsinki, and also to find out what species, clones or varieties they represent on the grounds of their morphological marks. The seven tree varieties previously chosen for propagation also needed precise descriptions to avoid name confusions in the market. They were also compared to the rest of the crab apple population to see if they really are unique. Observations were made in summer 2006 and during flowering time 30 trees all over Helsinki were selected for a closer study. 13 characteristics were observed from the flowers, 12 from the leaves and 10 from the fruits. In addition to measured traits a broad collection of photographs was taken to help later comparisons. Descriptions of all research trees were made on the grounds of observations. 24 trees had red flowers, one had red buds which opened to almost white flowers and five had white flowers. Semidouble or double flowers could be found from five trees, and one of them had white flowers. The trees were also grouped on the grounds of their flowers size, fruit size and the remaining of calyx. Hierarchical cluster analysis was also used to help grouping. A couple of the research trees could be categorised as the same species, clones or varieties. Grouping was backed up with the help of ?2-test and comparing the standard deviations of the groups. Species or variety name suggestions for 14 trees were found and two trees were assumed to have the same species in their genotype. However reliable naming could not be done because the descriptions found in the literature were so inaccurate.Helsingin viheralueilla tiedetään kasvavan paljon vanhoja erikoisia koristekasveja. Varsinkin kaupunginpuutarhuri Bengt Schalinin aikoina (1946-57) puistoihin tiedetään istutetun paljon erilaisia kukkivia puita ja pensaita. Vanhoja kantoja pyrittiin kartoittamaan KESKAS-tutkimuksen aikoihin 1980-luvulla ja myöhemmin toteutetun niin kutsutun Helsingin KESKAS-hankkeen yhteydessä on Helsingin viheralueilta valittu lisäykseen seitsemän koristeomenapuulajiketta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli löytää Helsingin puistoissa kasvavien koristeomenapuiden (Malus)joukosta esteettisiltä sekä käyttö- ja kestävyysominaisuuksiltaan merkittävät vanhat puuyksilöt ja selvittää mitä lajia, lajiketta tai lajikeryhmää ne morfologisten ominaisuuksiensa perusteella edustavat. Tavoitteena oli myös kuvata ne lisäyksessä olevat seitsemän Helsingistä löytynyttä kloonia niin tarkkaan, että niille pystyttäisiin laatimaan lajikekuvaukset nimisekaannusten välttämiseksi taimituotannossa. Näiden puiden ominaisuuksia verrattiin muihin tässä tutkimuksessa havainnoituihin puihin, jotta nähtäisiin ovatko ne todella erityisiä koko kantaan verrattuna. Havainnot tutkimuspuista tehtiin kesällä 2006 ja kukinta-aikaan mukaan valittiin 30 puuta eri puolilta Helsinkiä. Niiden kukista havainnoitiin 13 muuttujaa, lehdistä 12 ja hedelmistä 10. Mitattujen havaintojen lisäksi puiden ominaisuuksista kerättiin laaja valokuva-aineisto myöhempää vertailua helpottamaan. Havaintojen perusteella kaikkien puiden ominaisuuksista laadittiin kuvaukset. Puista 24 oli punakukkaisia, yksi kukan avauduttua lähes valkokukkainen ja viisi täysin valkokukkaista. Kerrannaisia kukkia esiintyi viidellä tutkimuspuulla, ja niistä yhdellä oli valkoiset kukat. Puita ryhmiteltiin myös muun muassa kukan koon, hedelmien koon ja verhiön säilymisen mukaan. Puita ryhmiteltiin myös hierarkisen ryhmittelyanalyysin avulla. Tutkimuspuiden joukosta löytyi muutamia, jotka luokiteltiin samaan klooniin tai lajiin kuuluviksi. Kahden puun kohdalla epäiltiin perimässä olevan samoja lajeja. Tukea luokittelulle haettiin ?2-testin ja luokkien keskihajontojen vertailujen avulla. Laji- tai lajikenimiehdotus löytyi 14 puulle ja kahden puun epäiltiin kuuluvan samaan lajikeryhmään. Varmoja nimeämisiä ei kuitenkaan pystytty tekemään, sillä kirjallisuuden lajikekuvaukset olivat monesti kovin epätarkkoja.
Subject: crabapple
Park
Helsinki
variety
morphological marks
koristeomena
Malus
Helsingin viheralueet
lajikekartoitus
morfologiset tuntomerkit


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
OMPPUGRADU_260308_pieni.pdf 3.989Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record