Metoklopramidin imeytyminen hitaasti lääkeainetta vapauttavasta tablettivalmisteesta ja tabletin käyttäytyminen koiran mahalaukussa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151501
Title: Metoklopramidin imeytyminen hitaasti lääkeainetta vapauttavasta tablettivalmisteesta ja tabletin käyttäytyminen koiran mahalaukussa
Author: Ahlsten, Katja; Järvimaa, Taru
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 1995
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151501
http://hdl.handle.net/1975/977
Abstract: Syventävät opinnot sisältävät kirjallisuuskatsauksen ja tutkimusosan. Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään pahoinvoinnin ja oksentamisen patofysiologiaa koiralla ja antiemeettisiä lääkeaineita. Lääkeaineissa on keskitytty Suomessa saatavilla oleviin valmisteisiin. Tutkimusosa koostuu röntgentutkimuksesta ja imeytymiskokeesta. Röntgentutkimuksella selvitettiin hydroksipropyylimetyyliselluloosatabletin (HPMC) käyttäytymistä koiran mahalaukussa seuraamalla varjoaineella merkityn tabletin kulkeutumista beaglekoirien ruoansulatuskanavassa. Tutkimuksessa oli mukana kaksi tablettivalmistetta, jotka poikkesivat toisistaan kaliumkarbonaatin osalta. Tutkimuksessa ei saatu tilastollisesti merkitseviä eroja tabletin mahalaukussa viipymisen suhteen eri tablettivalmisteita vertailtaessa ruoan kanssa tai ilman ruokaa annosteltuna. Imeytymiskokeessa etsittiin vastausta siihen, onko HPMC-tabletti käyttökelpoinen hitaasti metoklopramidia vapauttavana valmisteena koiralla ja onko kaliumkarbonaattilisällä vaikutusta metoklopramidin imeytymiseen. Tilastollisesti merkitseviä eroja koevalmisteiden ja vertailuvalmisteena olleen kaupallisen valmisteen välille imeytymistä kuvaavien parametrien suhteen ei saatu mm. tulosten suuren hajonnan vuoksi, mutta HPMC:n todettiin hidastavan metoklopramidin imeytymistä. Kaliumkarbonaattilisän ei voitu osoittaa hidastavan lääkeaineen imeytymistä, koska sen havaittiin pikemminkin estävän lääkeaineen vapautumista valmisteesta.
Subject: HPMC-tabletti
metoklopramidi
oksentamisen patofysiologia
antiemeettiset lääkeaineet
Discipline: Internal Medicine
Sisätautioppi
Internmedicin


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record